Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Kristus er oppstanden!

Aske, Øyvind
08.04.2020
I og med korona epidemien er denne påsken den mest spesielle påskehøytiden for landet vårt siden krigsårene på 40-tallet. Ikke kan vi møtes i kirkene og vi kan bare reise rundt i veldig liten grad. Hele vår hverdag er innrettet på å unngå og begrense koronasmitte. Så ser vi at kirken tilpasser seg situasjonen. Evangeliet blir forkynt online og vi kan ha kontakt med hverandre på nettet.

Vi trenger ikke å frykte for kontakten med Gud. Han har for lengst sørget for den mest avanserte tilkoblingen ved å kommunisere direkte fra sitt hjerte til vårt hjerte. Det skjer hver gang vi bruker nådemidlene bibel, bønn, menighetsfellesskap og nattverd.

Om koronabudskapet er dårlige nyheter kan vi nå søke tilflukt i verdens beste budskap. Påskens budskap er verdens beste nyheter! Jesu død og oppstandelse gir håp for alle mennesker under alle omstendigheter. Det er et globalt budskap som når ut til alle verdens land og folkegrupper. Det har trøst i seg i alle situasjoner. «For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom». 2.Tim 1.7 Evangeliet gav trøst under den 2. verdenskrig, det samme evangeliet trøster i dag under den nåværende koronapandemien. For «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Heb 13.8

Da Maria som den første fikk møte den oppstandne ble livet hennes aldri mer det samme. «De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham.» Matt 28.9. Gjennom sin død og oppstandelse er Jesus blitt herliggjort. Den herligheten kan Jesus nå dele med oss. Men da må vi tro på ham som utførte dette frelsesverket for oss.

Maria var den første som bøyde kne for Jesus. Hun fikk tilbe den eneste sanne Gud. Seinere i Matt 28 er det klart at dette er Guds vilje; Han vil at alle i hele verden skal knele ned og tilbe ham. Det er disse gode nyhetene Metodistkirken også bærer ut i hele verden. Etter Jesu oppstandelse har ikke døden lenger det siste ordet. Jesus lever og vi skal få leve. Han er verdens eneste håp!

God Påske!

«Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden».

 

 

 

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone