Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Misjonens situasjon under koronaepidemien

Aske, Øyvind
20.03.2020
Det er en alvorlig situasjon landet vårt og hele verden har kommet opp i. Den berører oss alle og griper inn i vår hverdag.
Misjonens situasjon under koronaepidemien

Når det gjelder oss på misjonskontoret ble vi allerede anbefalt å ha hjemmekontor fra torsdag 12. mars. Anne og Øyvind ble berørt av statsministerens pålegg om karantenebestemmelsen med tilbakevirkende kraft til 27. februar siden vi ikke kom tilbake fra Liberia før mandag 2. mars. Dermed havnet vi karantene fram til mandag 16. mars. På et kontormøte onsdag 11. mars påla vi oss selv reiseforbud til utlandet for å hindre smittespredning. Dette forbudet er selvfølgelig nå også pålagt av regjeringen. For oss berørte dette i første omgang Øyvind som måtte avbestille reise til Atlanta for deltagelse i General Board of Global Ministry (GBGM) møte 19.-21. mars På grunn av den seinere nedstengning av globale reiser går nå dette møtet som et nettmøte. Ordinære tjenestereiser til Sierra Leone og Zimbabwe er satt på vent.

Våre partnere i Afrika har opp til nå ikke hatt tilfeller av koronasmittende. Det var først 18. mars at det første tilfellet ble rapportert fra Liberia. Det betyr ikke at koronaepidemien ikke har vært oppe i nyhetsbildet i sør. Allerede da vi besøkte Liberia siste uka i februar var dette samtaleemne overalt. Da vi ankom flyplassen ble vi sjekket for feber og vaskebøttene med tappekran fra ebola-tiden var tatt fram. Før vi kunne gå inn på hotellet og restauranter måtte vi vaske hendene med såpe og vann. Nå som koronaen er påvist vil ikke Metodistkirken ha beskyldninger om at de ikke tar sykdommen alvorlig. De har oppfordret sine ansatte til å holde seg hjemme og lagt ned all virksomhet i kirkene de neste 14 dagene. Dette gjelder også universitetet (UMU). President Weah har lagt ned forbud mot større ansamlinger. Det samme har skjedd i Sierra Leone, større menneskemengder enn 100 er ikke tillatt. I dette landet har regjeringen mobilisert helsevesenet, sykehusene og innsatsgrupper slik at beredskapen er klar hvis smitten skulle komme.

Misjonens situasjon under koronaepidemien

WHO har pr i dag ingen rapporter om smittede i Sierra Leone eller Zimbabwe og altså bare 2 i Liberia. Derfor er det betryggende å lese om tiltakene som er gjort i Vest-Afrika. Et generelt koronautbrudd med stor utbredelse i Afrika er et fryktet scenario. Med deres dårlige helsetjeneste vil det kunne bli en svært kritisk situasjon med et potensielt høyt antall smittede og døde, og det vil kunne skape panikk i befolkningen.

Digni og NORAD som finansierer mesteparten av vår virksomhet, følger situasjonen nøye. Digni har en løpende dialog med alle sine medlemsorganisasjoner og Metodistkirken er også etterspurt fordi vi kan gi gode råd fra ebolatiden i Vest-Afrika i 2014-15. Digni har nå gitt klarsignal for søknader om omdisponering av prosjektmidler til forebyggende tiltak for smitteforebygging og helsehjelp. Dette gjelder for alle organisasjonene.  

Når det gjelder vårt samarbeid med menighetene her i Norge er vi underlagt myndighetenes reise- og møterestriksjoner. Vi er veldig glade for at dette ikke skjedde i «misjonssøndag-sesongen» slik at misjonssøndagene måtte kanselleres. Nettforbindelsen og forbindelsen på sosiale medier er heldigvis normal. Så med unntak av hjemmekontor, forbud mot besøk og veldig mye koronaoppmerksomhet har vi «business as usual» i misjonen. Det er ingen permitteringer for våre prester og diakoner, heller ikke på Hovedkontoret.

I denne tiden står vi sammen i bønn til misjonens Herre om at Hans misjon gjennom PID fortsatt skal gå videre. Vi ber om at korona epidemien skal stanse. Vi ber om beskyttelse for alle og husker særlig på våre partnere i Liberia, Zimbabwe og Sierra Leone.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone