Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Alternative gaver

Forster, Anne Ng
13.11.2017
I år, som tidligere år, tilbyr vi gavekort på alternative gaver! Dette er gaver som har en stor betydning for mange, både giveren og mottakeren av gavekortet, og den som til slutt er den reelle mottaker av gaven - i et av våre samarbeidsland.

I år tilbyr vi 5 forskjellige gavekort. To av dem er tatt med fra i fjor, tre er nye - alle like aktuelle!

Mat og annet nødvendig til Sierra Leone; 100 kroner

Alternative gaver Mat i Sierra Leone koster 100 NOK

I midten av august i år opplevde Sierra Leone nok en katastrofe. Sugar Loaf Mountain i Freetown kollapset og raste ut, og forstaden Regent som ligger et par mil øst for Freetown sentrum ble overflommet av jord, søle, søppel, vegetasjon og bygningsrester. Over tusen mennesker døde, og mange tusen mistet sine hjem og eiendeler. Katastrofe teamet som har sørget for medisinsk hjelp, psyko-sosial rådgivning, mat, klær, hygieneartikler og skoleutstyr til de rammede, er fremdeles aktive.  Ved å gi bort eller motta dette gavekortet får noen av de berørte et varmt måltid og basisvarer, som er med på å gjøre tilværelsen enklere.

Mat til gravide på Mutambara; 50 kroner pr. uke

Alternative gaver En uke med mat for en gravid kvinne på Mutambara koster 50 kroner

For å få ned spedbarns- og barseldødligheten i Zimbabwe, skal alle førstegangsfødende og de som forventer komplikasjoner komme til fødeklinikken noen uker før fødselen. Her bor de på Waiting mothers' shelter, og et sånn ordning har vi også på Mutambara. Her vil de få den hjelpen de trenger. De gravide lager selv maten de spiser, men meningen er at de skal få mat på Mutambara Hospital, og slippe å bekymre seg for hvordan de skal skaffe mat. Denne bekymringen ligger nå på ledelsen på Mutambara, og de har satt i gang mange tiltak for bærekraftig forsyning av mat til de gravide. Foruten kjøkkenhage med grønnsaker som tomater og mais, har de også hatt et kyllingprosjekt med oppdrett av kylling.

Skolesekk til et barn i Sierra Leone eller Liberia; 150 kroner

Alternative gaver En skolesekk koster 150 kroner

Gjennom Partnership in Development programmene vår, bygges det flere skoler. I Vest Afrika er det mange barn som er foreldreløse etter ebolakatastrofen, eller har foreldre som ikke har råd til å sende dem på skolen. En skolesekk, med utstyr vil gjøre det mulig for flere barn å gå på skolen. Utdannelse gir barna sjansen til å komme seg ut av fattigdom og sikre seg et bedre liv!

Mat og leker til barna på barnehjemmet Fairfield i Zimbabwe; 100 kroner

Alternative gaver Mat og leker koster 100 kroner

På Fairfield bor det rundt 75 barn, fordelt på 8 hus, med hver sin «mor». Disse barna er i forskjellig alder, så det blir en stor søskenflokk med ulike oppgaver i hjemmet, i tillegg til skolegang og lekser. Gjennom Fairfield Children’s homes opplever barna at de har en familie med mor og søsken; her får de utdanning og en kristen oppdragelse. De opplever at de også betyr noe i samfunnet og står på lik linje med andre barn og unge. Gjennom å gi barna på Fairfield leker og mat, bidrar du til en morsommere og bedre hverdag!

Skolebenk til elever i Liberia; 200 kroner

Alternative gaver En skolebenk koster 200 kroner

Mange av de nye skolene som bygges gjennom Partnership in Development programmene trenger interiør. Det er sjelden noe å ta med seg fra den gamle skolen, hvis det i det hele tatt har vært en skole i landsbyen. Skolebenker og pulter er viktig for at elevene skal få et godt læringsmiljø, og er dermed med på å sikre barna en bedre framtid

 

Takk for at du gir gaver med stor betydning for medmennesker våre i andre land!

Gavekortene kan brukes som julegaver, eller til andre store og små markeringer.

Du kan skrive ut gavekortene herfra ved å trykke på de forskjellige lenkene, eller ta kontakt med oss, så kan vi sende deg de gavekortene du trenger.

Beløpet kan betales via nettbank til vår konto nr: 3000 13 88084, eller du kan skrive ut giroen nedenfor, og betale via giro.

Merk betalingen «Mat til Sierra Leone», «Mat til gravide på Mutambara», «Skolebenker i Liberia», «Mat og leker i Zimbabwe» eller «Skolesekker i Sierra Leone eller Liberia»

Benytt gjerne muligheten: «Godskrives menighet» (gjelder din menighet for misjonens gavestatistikk).

Merk! Du får skattefradrag på alle gaver som blir gitt til Metodistkirkens misjonsselskap. Det gjelder også disse gavene. Ta kontakt med oss om du ikke allerede har slik avtale med oss.

 

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone