Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Metodistkirkens Misjonsselskap

Metodistkirkens Misjonsselskap har ansvaret for hele Metodistkirkens misjonsarbeid, både for samarbeid med kirker ”ute” i verden og for misjonsengasjementet i Norge; menighetene våre, i grupper, foreninger – og for informasjon og oppdateringer av menighetenes misjonsprosjekter i samarbeidslandene våre.

Vi har et nært samarbeid med alle avdelinger i Metodistkirken i Norge – men spesielt med Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund, og vi har arrangert flere leirer sammen med MBU. I India i 2005 og 2009,  til Zimbabwe i 2003, 2007 og i 2013 var det påskeleir i Zimbabwe. I august 2011 ble det for første gang arrangert  leir i Ukraina. Omtrent alle leire for barn og unge har misjonstema eller et misjonsprosjekt det samles penger til.

Vi samarbeider med: LiberiaSierra LeoneLitauen, og Zimbabwe.

I samarbeidlandene våre har vi kun nasjonalt ansatte. Våre partnere gjør en uvurderlig jobb i våre felles programmer.

Økonomisk støttes får vi i hovedsak fra NORAD via Digni. Her får vi støtte til våre konkrete prosjekter. Men Misjonsselskapet hadde ikke klart seg uten viktige inntektskilder som faste givereengangsgaver, sms og vipps, misjonsaksjoner (bl.a. Misjonsmarkedet), gaver på misjonsdagtestamentariske gaver og lignende. De fleste menigheter har engasjert seg for egne misjonsprosjekter. Flere har også vennskapsmenigheter.

Misjonsselskapets arbeid styres av Metodistkirkens Misjonsråd hvor administrasjon møter i tillegg til valgte pastorale og leke medlemmer. 

Les mer om Metodistkirkens misjonsråd under medarbeidere

Kirkebladet Brobyggeren har misjonsstoff omtrent i hvert eneste nummer, slik kan vi nå ut til ganske mange med informasjon om det arbeidet vi gjør, de utfordringene vi har – og hva vi trenger støtte til.

Vi er en av medlemsorganisasjonene tilknyttet Kirkens Nødhjelp, og ønsker å være ressurser for hverandre. Vi er medlem av NORME og Egede Instituttet; økumeniske organisasjoner her i Norge. 

Som internasjonal kirke samarbeider vi nært med: 
- Global ministries – hovedkontor i Atlanta, USA 
European Methodist Council – v/ standing committee European Committee on Mission (ECOM) og standing committee European Fund Mission (FMIE)
- Northern Europe Central Conference Board of Global Ministries – der er følgende land representert: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Eurasia.

Metodistkirkens Misjonsselskap

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone