Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Litauen

Litauen Litauen

Metodistirken i Litauen har i dag 11 menigheter ved siden av menighetsplanting på to steder. Menighetene er ikke store, men de fleste driver et aktivt menighetsarbeid i form av blant annet kor, bibelgrupper, barnearbeid men også utadrettet virksomhet rettet mot barn i faresonen. 

Litauen

Betanieninstitusjonene i Norge er aktive i Litauen blant annet i forhold til å støtte og veilede tre utadrettede program i fire menigheter, ved siden av det har også noen menigheter i Norge partnermenigheter her.

Helen og Bill Lovelace avslutter sitt opphold i Litauene, der Bill fram til nå har vært utnevnt til tilsynsmann og daglig leder for Metodistkirken i Litauen og Helen har vært utnevnt til tjeneste som director for diaconal work i Årskonferansen – det tilsvarer vel det som i Norge heter diakonikonsulent. Helen har jobbet både med diakonibegrepet, med å inspirere det diakonale arbeidet i menighetene, veiledet prosjekter som allerede er i gang og arbeidet aktivt i nye prosjekt som menigheten starter.
 

Helen og Bill Lovelace har blant annet hatt ansvar for: 

• Timoteus ledertrening

• oppstart av nye menigheter
• oppstart av nye diakonale tjenester
• kontakt med support menigheter og institusjoner
• bibelgrupper
• inspirasjon
• samkjøre hjelpesendinger
• veiledning av legfolk
• videreutvikle metodistkirken i Litauen til å bli selvstendige også økonomisk

Helen har også vært aktivt med i arbeidet når det gjelder forebyggende arbeid blant barn og unge, samt familier i krise.

 

Metodistkirkens Misjonsselskap er en viktig støtte og samarbeidspartner for arbeidet som Metodistkirken i Litauen driver. Norge er engasjert blant annet med økonomisk støtte til en del av prosjektene og programmene som utføres der. Når Helen og Bill Lovelace nå fortsetter sin tjeneste i Norge vil andre ta over og viderføre det arbeidet de har startet.

Det er enorme behov i dette området, folk lider materielt og åndelig. Derfor er Helen og Bill sin innsats og tjeneste av stor betydning.

     
Relaterte artikler
«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Les om Helen og Bill Lovelace' fantastiske reise i misjonens tjeneste Les mer
I Litauen har det vært fokus på Timoteus ledertrening! - Og det ved hjelp fra MBU i Norge. Les mer

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone