Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Vårens nyhetsbrev

Forster, Anne Ng
08.04.2020
I vårens nyhetsbrev har innsamlingsaksjonen vår et naturlig hovedfokus. Vil du være med på den store dugnaden i samarbeidslandene våre? For at våre partnere skal kunne reise rundt å informere om smitteforebygging mot koronaviruset i landsbyene trenger vi din støtte! Ved å sende sms med kodeord korona til 2248 gir du 200 kroner.

Den store dugnaden

Vi lever i en tid med unntakstilstand. En opplevelse få av oss har opplevd tidligere. I vår del av verden blir vi overstrømmet av informasjon om hvordan vi skal forholde oss til denne situasjonen. Og vi er med på en felles dugnad for å begrense spredningen av korona-viruset.  Ikke alle har de samme mulighetene for beskyttelse som oss. Foreløpig er det forholdsvis få rapporterte tilfeller av smittede i Afrika, men vi må regne med at det er store mørketall og at det er «stille før stormen». Vi ønsker å støtte våre partnere i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe, slik at de kan bidra i lokalsamfunnet med informasjon om smittevern og bidra med beskyttelsesutstyr.  Mandag 23. mars startet Misjonsselskapet en SMS-aksjon med dette som formål. I løpet av en drøy time kom det inn over 25.000 kroner. Det er rett og slett imponerende! Dette er en god start, men våre venner trenger all den hjelp og støtte de kan få fra oss i Norge.  

I samarbeidslandene våre i Vest-Afrika høster de av erfaringene fra den store Ebolaepidemien i 2014-2015. På nasjonalt nivå var de tidlig ute med hygienetiltak og anbefalinger om smittevern. Nå har regjeringen i alle våre tre samarbeidsland strenge tiltak. Grenser er stengt. Kirker og skoler har stoppet aktiviteter og folk blir bedt om å holde seg hjemme. Vest-Afrika har opplevd dette før, men det har ikke Zimbabwe.

Vårens nyhetsbrev

Våre partnere i Sierra Leone og Liberia har allerede startet med informasjon om forebygging og deler ut vaskebøtter og såpe i landsbyene. De er allerede godt kjent i landsbyene fordi de har jobbet med landsbyutviklingsprosjekter der, og nå ønsker de å drive større kampanjer rundt bevisstgjøring av koronapandemien. Bevisstgjøringskampanjen innebærer å spre brosjyrer til alle husstander og sette opp plakater på stolper og husvegger med informasjon om nødvendige hygienetiltak. De ønsker også å spre informasjon gjennom radio og møter. Disse møtene er viktige, spesielt for å informere alle som ikke kan lese. 

Vårens nyhetsbrev

Våre medarbeidere er folk som lokalbefolkningen stoler på. De har også stor tillit hos myndighetene, da de arbeider tett sammen med dem om lokale utviklingsprosjekter. Dette gjør det enklere å sette i gang hygienetiltak og andre forbyggende tiltak; håndvask, unngå kroppskontakt, nye rutiner ved sykdom og dødsfall. De arbeider til daglig i mange avsidesliggende landsbyer hvor det ikke er så stor tilgang på informasjon, og mye skepsis til om hvorvidt det som kommer av informasjon er riktig eller ikke. Nettopp her kan våre partnere gjøre en fantastisk jobb! De har drevet opplæring i disse landsbyene tidligere, og har tillit hos innbyggerne. De kommer som sannhetsvitner og kjentfolk, og folk stoler på at det de sier er riktig. Under ebolakrisen opplevde vi at våre medarbeidere hadde større gjennomslagskraft i lokalbefolkningen enn det myndighetene hadde, og at våre partnere reiste til avsidesliggende landsbyer som myndighetene ikke tok seg bryet med å reise til.

En del av dette arbeidet gjøres også gjennom deres gruppe av frivillige medarbeidere. Disse frivillige er ungdommer fra hovedstaden som har en universitetsgrad, men som ikke får jobb fordi arbeidsledigheten er så stor i landet. De bor og jobber i prosjektlandsbyene i 6-9 måneder og driver opplæring i temaer som fører til holdningsendringer hos innbyggerne. De er til stede i folks hverdag og snakker om likestilling, vold i hjemmet, viktigheten av utdannelse og at jenter har like stor rett på utdannelse som guttene. Om anti-korrupsjon og hvordan ta vare på miljøet, blant annet. Nå har de frivillige ungdommene også fått opplæring i hvordan man skal drive smittevern og forbygge korona. De skal ta dette med tilbake til landsbyene der de er utplassert og omkringliggende steder. Sammen gjør våre partnere og de frivillige ungdommene en fantastisk, men risikofylt jobb i landsbyene. De ønsker å dekke et enda større område og partnerne i Zimbabwe ønsker også å ha mulighet til å gjøre lignende arbeid i landsbyene der. 

Vårens nyhetsbrev

Våre partnere er villige til å utsette seg selv for den risikoen det er å reise rundt til landsbyene. «Hvem skal gjøre det om ikke vi gjør det?» Vi ønsker å bidra til vår del av denne store dugnaden! Innkjøp av informasjonsmateriell, vaskebøtter, såpe og desinfeksjonsmiddel koster penger. Overalt er tilgangen på drivstoff vanskelig og kostbar. Vi trenger deres støtte for å få det til!

Ved å sende SMS til 2248 – merket Korona gir en 200 kroner. Du kan også send valgfritt beløp via VIPPS – 2248 - merket korona, eller gi gaver til bankkonto 3000 13 88084 – merket korona. 

Samtidig minner vi hverandre om at vi denne tiden også står sammen i en bønnedugnad. Vi vet at det er makt i de foldede hender. Vi er svake – Han er sterk og gir trøst! 

Takk for at dere vil være med på dugnad, også denne gangen!  

Resten av det innholdsrike nyhetsbrevet kan du lese ved å trykke på linken under.

Vi ønsker alle en velsignet påske! Ha omsorg for hverandre!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone