Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Ny General Sekretær i Global Ministries

Aske, Øyvind
23.03.2020
Fredag 20. mars ble Roland Fernandez valgt som ny general sekretær i General Board of Global Ministries (GBGM). Han vil etterfølge Thomas Kemper som etter 10 år har valgt å si takk for seg.

Avstemmingen foregikk under GBGMs halvårlige styremøte som denne gangen ble arrangert som et én dags videomøte på grunn av korona epidemien. 37 medlemmer av styret fra 9 land og 21 stater og territorier i USA foretok valget.

Ny General Sekretær i Global Ministries

Roland Fernandez har vært med GBGM siden 1995 og har hatt ulike nøkkelroller. For øyeblikket er han chief operating officer (COO) og økonomileder i GBGM. Han er også visedirektør og kasserer i United Methodist Committee on Relief (UMCOR, Metodistkirkens humanitære hjelpe- og utviklings-organisasjon.)

«Vi er heldige som har en leder innen vår organisasjon som er vel utrustet til å fylle rollen som generalsekretær» uttaler styrelederen i GBGM, biskop Hee-Soo Jung i Wisconsin biskopsområde. «Roland Fernandez forstår de åndelige, sosiale og økonomiske realitetene i global misjon. Han har et fast grep om hva det betyr å plassere og støtte misjonærer, arbeide med lokalsamfunn som er knust av katastrofer og sykdommer og samarbeide med partnere innenfor og utenfor Metodist-konneksjonen.»

GBGM har nylig rundet 200 års jubileet for grunnleggelsen av den første forgjengeren – misjonsselskapet for den Biskoppelige Metodistkirken - tilbake 1819. I dag har organisasjonen personell, prosjekter og programpartnere i mer enn 114 land og misjonærer i 70 land. Europa har 3 plasser i styret med en representant fra hver av de 3 sentralkonferansene. I vår sentralkonferanse er det for tiden misjonssekretæren i Norge som er styremedlem.

Skiftet mellom den gamle og den nye generalsekretæren skjer til høsten. De to har arbeidet sammen i mange år. Avgående GS Thomas Kemper sier: «Jeg er fylt av glede over at styret har valgt Roland Fernandez for å lede vår Metodist misjon på dette tidspunktet i historien. Han har erfaringen og visjonene som skal til for det nye tiåret fra 2020. Han er tålmodig, modig og han tror på nådens kraft til å fullføre Guds misjon»

Fernandez ser fram til hvordan GBGM fremdeles skal være med å lede kirken og utvikle dens tilhørige for Guds misjon i hele verden. «Misjon er hjertet i kirkens arbeid», sier han og «GBGM er på en enestående måte forberedt til å fremme Guds innsats i hele verden i et nytt århundre».

Kilde: Elliott Wright.

 

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone