Sammen om et bedre liv for alle mennesker

En kirkeleder går fra borde

Aske, Øyvind
07.02.2020
Vi har nettopp fått beskjed om at generalsekretær Thomas Kemper avslutter sin tjeneste for GBGM (General Board of Global Ministries) og UMCOR (United Methodist Committee on Relief) dette året.
En kirkeleder  går fra borde

Han kom til GBGM i 2010 og har vært en markert leder for Metodistkirkens verdensvide misjonsarbeid i 10 år.  Kemper er en leg person og har utdannelse i sosiologi og pedagogikk. Han var tidligere misjonær i Brasil for Metodistkirken i Tyskland sammen med sin kone Barbara. De var til sammen 8 år i Brasil, i 6 av disse underviste Kemper ved Brazilian Theological Seminary i Sao Paulo. Han engasjerte seg også i tjenesten for de fattige og arbeidet med ny utvikling for kirken. Før det tilbrakte han 2 år i London der han arbeidet for den tyske metodistkirken og med båtflyktninger fra Vietnam. I perioden 1998-2000 var han misjonssekretær for det tyske misjonsselskapet.

En kirkeleder  går fra borde

Kemper anser det for avgjørende å holde sammen nåden og fromheten og å «hjelpe lokale kirker verden rundt til å kjenne og se seg selv som en del av en verdensvid familie og å overvinne grenser av kultur, rase og kirkesamfunn i Kristi navn». Han sier at han er dypt overbevist om at evangeliet kan forvandle både enkeltmennesker og samfunn. «Min interesse for kristen misjon begynte i min barndom» forteller han. «Misjonærer besøkte menigheten i Hamburg der min far var prest og hvor min mor var engasjert i kvinnenes misjonsselskap. Jeg var begeistret og ble utfordret av de ulike kulturelle perspektivene de representerte innen vår felles tro og Wesleyanske arv.»

Kemper ser fram til å gjenforenes med sin familie som bor i Tyskland. Barbara arbeider med rådgivningsarbeid og er engasjert i utviklingsarbeid.  Barbara og Thomas har 3 barn, en gutt og to jenter som bor i Tyskland og Nederland. Kemper ser fram til et mer normalt familieliv og ingen konkrete framtidsplaner er kjent. Men med hodet og hjertet i misjonen vil han fremdeles være bundet til det verdensvide misjonsarbeidet innen Metodistkirken.

Arbeidet med å finne ny generalsekretær for det nye kvadrenniet 2021-2024 har allerede startet.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone