Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Misjonsdagen 2020

Forster, Anne Ng
24.01.2020
Søndag 2. februar er Metodistkirkens offisielle misjonsdag i 2020, og vi gleder oss til å feire den sammen med dere! Noen feirer den kanskje tidligere, eller senere, og noen har hele februar som misjonsmåned! Vi synes det er flott at misjonens arbeid markeres- og feires! Vi har sendt ut noe materiell med post og e-post som dere kan bruke slik dere måtte ønske. Dette legges også ut her på sidene våre slik at det er tilgjengelig for alle!
Misjonsdagen 2020

Bildet på årets plakat er tatt i Magbassiabana i Sierra Leone, hvor CELAD, sammen med lokalbefolkningen har bygget flere latriner. Misjonsplakaten er sendt ut til menighetene sammen med plakat for Sommerfesten 2020.

Misjonsdagen 2020

Nytt av året er at bønnekalender for 2020 kommer hjem til abonnentene i posten, sammen med misjonsnummeret av Brobyggeren. Bønnekalenderen inneholder bønneemner fra våre forskjellige prosjekter i Sierra Leone, Liberia, og Zimbabwe, samt bønneemner fra Norge. Bønnekalenderen er av god kvalitet og tåler daglig bruk!

Misjonsofferkonvolutter er også sendt ut til de menighetene som har bedt om det. Ellers minner vi om at Vippsnummeret vårt, 2248, også kan brukes til å gi en gave til misjonen!

Til misjonsdagen i år har vi laget en film med informasjon om arbeidet vårt som varer i 3 minutter og 38 sekunder. Denne kan brukes som preludium, i forbindelse med tale, kollekt, informasjon eller forbønn, som postludium, eller under misjonskaféen/kirkekaffen etter gudstjensten. Filmen kan også brukes i andre sammenhenger i løpet av året!

Takk for et stort og varmt engasjement i løpet av 2019; for all støtte i form av forbønn, omtanke og gaver!
Vi gleder oss til å fortsette misjonsarbeidet sammen med dere i 2020!

Vi ønsker dere en strålende feiring av misjonsdagen!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone