Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Julehilsen til menighetene fra Misjonskontoret

Aske, Øyvind
22.12.2019
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.»
Julehilsen til menighetene fra Misjonskontoret

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.»

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.  Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»

Vi er alle velkommen til krybben for å tilbe Guds Sønn, også i dag. Jesus vil ta imot oss så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Vi vil takke alle menighetene for godt samarbeid, vennskap og gavmilde bidrag gjennom 2019. Det er så godt å kjenne at vi står sammen om misjonens store sak!

Måtte julehøytiden bringe den fred og glede i sinnet som bare Gud kan gi!

Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Vi ønsker dere alle en velsignet julehøytid og et Godt nytt år!

Anne                          Ragnar                          Øyvind

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone