Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Toaletter i Gbangbatoke

Aske, Øyvind
06.11.2019
Vi kjører først østover fra Freetown (hovedstaden i Sierra Leone) 1 time, så svinger vi av mot sør og så vestover. Først er det asfaltveier. Når vi svinger av begynner vi å kjøre på humpete Afrika veier. Det er i regntida, så veiene er ikke bare hullete og full av grøfter, de er våte og sleipe også. Når vi kjører ut i vanndammene vet vi aldri hvor dype de er. Enda bra vi har en god bil! Etter ytterligere et par timer er vi framme i Gbangbatoke som ligger i Moyamba District, Southern Province.
Toaletter i Gbangbatoke

Metodistkirken har også funnet fram til dette avsidesliggende stedet. Her bor det 4 000 mennesker. Vi passerer den store metodist kirken på vei inn mot sentrum. Den er nesten falleferdig. Den ble gitt av en privatperson for mange år siden. Nei, det er ikke bestandig lett å gi. Hvem har ansvaret når det man gir begynner å falle sammen? Så kommer vi til skiltet der det står UMC, Sierra Leone/Norway partnership. Det konkrete prosjektet står under: Konstruksjon av to 4-hulls toaletter. Under der står det: Utføres av Gbangbatoke Prosjekt Management Committee. Her har det vært omtanke når hjelp skulle gis. De lokale innbyggerne har fått ansvaret for prosjektet. Da kommer eierskapet på plass og ingen spør hvem som skal fikse toalettet når noe går i stykker, det er selvsagt de som har bygd de. Det vanlige er å etablere en vedlikeholds komite. CELAD er også nevnt på skiltet, det er programkontoret i Freetown som sørger for evaluering og overvåking. De formidler også pengene fra Norge. Under der kunne det gjerne stått Tistedal. For det er den menigheten langt oppe i nord som støtter dette diakonale tiltaket.

John Wesley sa: «Det finnes ingen hellighet uten sosial hellighet.» Det jeg tror han mente med det er at når det gjelder helliggjørelse dreier det seg ikke om høyttravende teologiske betraktninger, men om de nære ting for helt alminnelige mennesker. Det er der kirken skal være. Jesus sa: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.» Matt 7.12 Etterpå sier Han: «For dette er loven og profetene» Det betyr at Jesus sammenfatter hele det kristne budskapet i denne regelen. Seinere er regelen kalt for Den Gylne Regel.

Toaletter i Gbangbatoke Toaletter i Gbangbatoke

Sosial hellighet dreier seg om de nære ting. Og hva er vel mer nært enn et sted å gå på do? For det er det som har opptatt de 4000 menneskene som bor i Gbangbatoke, (1300 kvinner, 1000 barn, 800 menn og 900 ungdommer): hver lørdag kommer det hundrevis av mennesker, kanskje så mange som 700-800 hundre, til markedet her for å handle. Markedet var uten toalett tilbud. Og når behovet meldte seg måtte man gå rundt i husene for å spørre om å låne deres utedo – om det var noen. Barna gjorde det enklere, de bare gikk bak et hus og gikk på do der. For lokalsamfunnet har dette utviklet seg til et helseproblem. Vannbårne sykdommer som diare, dysenteri og enda verre: kolera har herjet med befolkningen pga. dette. Noen mennesker døde.

Hvordan skal så den gylne regelen anvendes i denne situasjonen? «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.» Er svaret å restaurere den ødelagte Metodistkirken? Eller kanskje arrangere vekkelsesmøter på torget. Begge deler er bra, men ingen av de svarer på Gbanbatokes akutte behov som rett og slett kan avhjelpes ved å bygge utedoer. Sosial hellighet handler om helt jordnære ting for helt alminnelige mennesker.

Paulus sier i Gal 6.2: «Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov»

Dette er de gode gjerningene som Paulus snakker om: «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode 

gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." Ef 2.10

Etter rundturen for å se på toalettene samles vi i det åpne forsamlingshuset i byen. Der er det mange til stede, byens eldste, town chiefen, den lokale prosjektkomiteen, representanter fra kirker og moskeer og ellers innbyggere som er til stede den formiddagen. Alle uttrykker sin takknemlighet for at det endelige har blitt anstendige toalettforhold i Gbangbatoke. Nå ønsker de å se mer utvikling i byen sin! Mot slutten er det en ung muslimsk mann som tar ordet. "Dere må se å få reparert kirken deres borti veien, den begynner å bli farlig å gå inn i". Tenk på det, en muslim som bryr seg om en kristen kirke. Hvorfor det tro? Ja, hvorfor det? Kanskje fordi han så at de kristne hadde omsorg for landsbyen.

Toaletter i Gbangbatoke Toaletter i Gbangbatoke

 

Toaletter i Gbangbatoke

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone