Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Sommerens nyhetsbrev

27.06.2019
Vi ønsker alle en god og velsignet sommer! I sommerens nyhetsbrev har vi fokus på fadderprogrammene våre, og gir et innblikk i fadderbarnas hverdag. Har du lyst til å bli fadder? Ta kontakt, så ordner vi det!
Sommerens nyhetsbrev

Bli fadder!

Det store misjonsprosjektet på Sommerfesten 2019, Metodistkirkens sommerstevne, vil være fadderprogrammene våre. Vi tilbyr nå fire kollektive fadderprogram i våre samarbeidsland.

To av programmene er i Zimbabwe; på Fairfield på Old Mutare og på skolene i Mutambaraområdet. Vi har avsluttet fadderprogrammet på Home of Hope på Nyadire i Zimbabwe.  De er veldig glad for støtten de har fått til sin utdannelse! Liberia og Sierra Leone har også fadderprogram, hvor elever på skolene som bygges gjennom Partnership in Development er med.

Å støtte et kollektivt fadderprogram, betyr at beløpet fadderne betaler, 200 kroner måneden, ikke går til ett enkelt barn, men til en gruppe barn. Pengene vil bli brukt til skoleuniformer, skolepenger, og annet barna trenger. Fadderne i kollektive fadderprogram vil ikke få oppdatering og bilder av ett barn, men av en gruppe barn som representerer alle barna og deres hverdag.

I dette nyhetsbrevet ønsker vi å presentere fadderprogrammene gjennom den oppdateringen som er sendt ut til fadderne. Her får vi et innblikk i barnas liv.

God utdanning er FNs bærekraftsmål nr. 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis. Det å betale for noens skolegang en av de beste måtene å hjelpe et barn på!

Det er fremdeles mange barn som trenger støtte til skolegang, så ta gjerne kontakt hvis du ønsker å bli fadder!

Hele nyhetsbrevet kan du lese ved å trykke på lenken nedenfor.

Sommerens nyhetsbrev

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone