Sammen om et bedre liv for alle mennesker

GLOBAL MISSION FELLOWS (GMF)

Aske, Øyvind
26.02.2019
https://www.umcmission.org/Get-Involved/Generation-Transformation/GMF

TILBUD TIL NORSKE UNGE VOKSNE!

Kunne du tenke deg en internasjonal tjeneste for kirken et par år et sted i verden uten å måtte ta opp lån?

Har du behov for å gjøre noe helt annet et par år for å finne deg selv og din tjeneste?

BETINGELSER:

  • Være en kristen
  • Ha en Bachelorgrad eller tilsvarende erfaring
  • Forplikte seg på 2 – års tjeneste
  • Være engasjert i menneskerettighets- og rettferdighetsspørsmål

Global Ministries har et volontørprogram for unge voksne (20-30år) som heter Global Mission Fellows. Det er et toårig program som har som hensikt å engasjere unge mennesker i en ny kontekst, jobbe med sosial rettferdighet gjennom kirken eller andre organisasjoner. De har 3 kjerneverdier:

- Engage with local communities / Engasjer deg i lokalsamfunnet eller nærområdet

- Connect the church in mission / Tilslutt deg kirken som driver misjon i området

- Grow in personal and social holiness / Voks i personlig og sosial hellighet

Alle unge fra hele verden kan søke, og det er et godt tilrettelagt program med 1 måneds introduksjonskurs og opplæring, samt samlinger underveis i oppholdet med andre GMFer  i samme region. De fleste søkerne er fra Afrika og Asia, og det er en del fra USA.

Gjennom 2 års tjeneste vil du komme tett inn på et lokalsamfunn et eller annet sted i verden der nettopp du kan utgjøre en forskjell og bli en ambassadør for misjon og rettferdighetsarbeid. Du blir en forandringsagent som jobber systematisk sammen med andre for å forandre samfunnet ut fra en kristen standard. Du vil utvikle dine personlige og profesjonelle lederegenskaper.

FORDELER:

  • Stipend underveis som dekker en enkel livsstil
  • Hjelp underveis hvis du må skifte tjenestested
  • Forsikring
  • Bosted
  • Anerkjennelse / utmerkelse etter tjenesten

SISTE PLASSERINGER for GMFere:

Mexico, Filippinene, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, Colombia, Grenada, Irland, Japan, Kenya

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone