Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Misjonsfest og gudstjeneste - med besøk fra Sierra Leone

30.01.2019
Centralkirken i Oslo ønsker alle velkommen til misjonsfest! Søndag 3. februar feires misjondagen med besøk av biskop John K. Yambasu fra Sierra Leone. Denne dagen blir gudstjenesten flyttet til ettermiddagstid, med start kl. 16.00.
Yambasu taler, og han blir tolket av Thor Willy Ruud Hansen. Ola Westad leder gudstjenesten, og det blir sang av adHoc, Anna Russnes og Helle Kristiansen.
 
Etter gudstjenesten blir det servering og etterfølgende misjonsfest, ledet av Torill Langbråthen. 
 
Centralkirken og mennesker i menigheten har et sterkt forhold til Sierra Leone. En nokså stor gruppe medlemmer i Centralkirken har bakgrunn fra dette vestafrikanske landet. Og kontakten med Sierra Leone er blitt ytterligere styrket ved det store engasjementet de siste året med skoleprosjektet i Monghere i Sierra Leone som innsamlingsformål for misjonsmessa.
 
John K. Yambasu har vært biskop i Metodistkirken i Sierra Leone siden 2008, og er en av de mest profilerte metodist-biskopene i Afrika.
Han er født og oppvokst sør i Sierra Leone, i en muslimsk familie. Biskop Yambasu ble kristen da han gikk på skole på en av Metodistkirkens misjonsstasjoner.
Biskopen er president for Council of Churches i Sierra Leone, og er en tydelig og respektert leder, og er opptatt av å bygge gode relasjoner. Han har jobbet mye med forsoningsarbeid etter borgerkrigen, og har stort fokus på utviklingsarbeidet som gjøres gjennom kirken, og i landet forøvrig.
 
Vi gleder oss til spennende besøk og både gudstjeneste og misjonsfest på ettermiddagen søndag 3. februar.
Misjonsfest og gudstjeneste - med besøk fra Sierra Leone
 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone