Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Julehilsen fra misjonen 2018

Aske, Øyvind
21.12.2018
Gjennom året pendler jeg mellom 3 forskjellige kulturer, den norske, de afrikanske og den bibelske. Jeg har ganske ofte spagat følelsen! Forskjellene er store. Når det gjelder den norske og de afrikanske er det lett å gjøre sammenligninger.

Selv om tendensen er å lovprise alt det som fungerer i vårt land og riste på hodet av alt som ikke fungerer så godt i Afrika, er det mangt som er bedre der enn her. Relasjoner og familie er nøkkelord. Pleiehjem er ingen suksess i Afrika. Gudstro er et annet nøkkelord. Det er befriende å bevege seg i et samfunn hvor Gud har en helt sentral plass. Vil du bli glad så reis til Afrika! Livsinnstillingen i landsbyene er mye fra hånd til munn, men det tradisjonelle jordbrukslivet handler også om tilhørighet og identitet. Dette er viktige elementer i et lykkelig liv.

 

I forhold til norsk og afrikansk kultur blir vi konfrontert med den bibelske kulturen. Guds rike er egentlig ikke en egen kultur, men er hevet over alle kulturer. Dermed utfordrer den også alle kulturer den blir introdusert i. Bibelens ord har ned gjennom tidene korrigert den norske kulturen og like mye den afrikanske kulturen. Denne påvirkningen fortsetter også i vår tid. Noe i enhver kultur er negativt og ondt, det må avsløres og avsluttes. Noe i enhver kultur er positivt og godt. Det må gjøres kjent og oppmuntres. Noe i enhver kultur er nøytralt og ligger der som en del av kulturarven.

 

Nå står julehøytiden for døren og vi blir igjen introdusert for fortellingen om hvordan Gud ble et menneske. Den fortellingen er en integrert del både i den norske og den afrikanske kulturen nå. Ofte kjenner jeg på energien og stimulansen som ligger i forkynnelsen av Guds Ord. Kanskje er det rett å si at det bibelske gjør at spagatfølelsen blir mindre mellom kulturene? Plutselig forstår vi at som kristne er vi i samme familie, vi er hverandres brødre og søstre.

Joy to the World, the Savior reigns!
Let men their songs employ
While fields and floods, rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy


Joy to the world, the Lord is come
Let earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And Heaven and nature sing

 

Sammen kan vi synge om gleden som har kommet til jorden med den nye kongen. Hele Guds skapelse gleder seg. Vi skal også glede oss og være glade!

Vi i MM ønsker dere alle en gledelig julehøytid!

 

 

 

 

 

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone