Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Møte med muslimer

Aske, Øyvind
21.09.2018
Vi var samlet på Emmaus kurssenter i Haslev, en småby 75 km utenfor København. Under en felles dag mellom ECOM (European Commission on Mission) og EMC (European Methodist Council) brukte vi en hel dag på å samtale om og med muslimer.

Vi hadde foredrag av misjonærene Steve og Barbara Swanson som har arbeidet blant muslimer. De fortalte om hvordan muslimer fant veien til den Jesus som også Koranen forteller om, blant annet gjennom drømmer der Jesus åpenbarer seg direkte. Vi hadde foredrag av misjonssekretæren i Danmark, Mark Lewis, som hadde en innføring i den islamske tro og kultur.

Møte med muslimer

Det jeg ønsker å fokusere på er møtet med to av Danmarks ledende imamer: Imam Abdul Wahid Pedersen og Imam Naveed Baig. Abdul Wahid hadde dansk bakgrunn og var omvendt til Islam. Naveed Baig arbeidet som imam ved et dansk sykehus. Han flytter til Oslo denne høsten og skal arbeide med islamsk spiritualitet på TF.

De var begge definitivt på dialog siden. De mente begge at kristne og muslimer stod sammen når vi snakker om tro. Slik de så det gikk ikke frontlinjen mellom kristne og muslimer men mellom tros-praktiserende og ikke trospraktiserende. De mente at muslimer og kristne hadde langt mer til felles enn det som skilte dem. Kristne venter på Jesu gjenkomst, det gjør muslimer også. De venter på at Jesus og Mahdi sammen skal etablere fred i denne verden. Både Wahid Pedersen og Baig var opptatt av å gi muslimene et dansk perspektiv og dansk identitet. Den muslimske praksisen når det gjelder religion er å være i en religiøs tilstand som er omkranset på en praktisk måte av faste bønnetider. Imamene mente at her kunne man finne felles grunn med de kristne.

Møte med muslimer

Men når disse imamene ikke trodde at kamp mellom religioner var en virkelig trussel, hva var det de var bekymret for? De innrømte at vi i dag står opp mot sterke krefter, men de hadde andre navn på disse kreftene: materialisme, sekularisme, egoisme og politiske krefter som ville fjerne religion fra å spille en rolle i samfunnet.

Møte med muslimer

Norge er i dag blitt et multikulturelt samfunn. Dette er ikke lenger noe vi lenger kan lukke oss ut av. Hver dag møter vi mennesker fra andre kulturer og religioner. Det er ingen grunn til å være redd for medmennesker fra andre kulturer, heller ikke for muslimer. Vi skal være nøye med ikke å bringe fiendebilder og karikaturer av muslimene videre. De fleste av dem er like hyggelige og hjelpsomme som andre vi kjenner som er etnisk norske. Mange immigranter har vanskeligheter med å integrere seg i det norske samfunnet. Da er vår utfordring å være til hjelp, invitere dem hjem og bli deres gode naboer. Muslimene har sin tro og sin overbevisning, slik som vi kristne har vår tro. Så skal vi være tydelige på hvem vi tror på - og når det er naturlig - vitne om vår oppstandne frelser.

Vi avsluttet vårt møte med imamene med bønn. I den ene delen av salen bredte de ut sin bønnematte og ba sin klokken fem bønn vendt mot Mekka. Vi andre samlet oss i en sirkel i den andre enden av salen og ba våre bønner til den treenige Gud.

 

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone