Sammen om et bedre liv for alle mennesker

God Påske!

Aske, Øyvind
27.03.2018
En gammel påskehilsen går slik: «Kristus er oppstanden!” Slik hilste de første kristne hverandre etter påske. Som tilsvar ble det sagt:” Ja, Kristus er sannelig oppstanden!”
God Påske!

I Norge har det ikke vært tradisjon for denne hilsen på påskedagen. Men i den Gresk ortodokse og øst – kirken har det vært og fortsatt er det en tradisjon.

Da de to apostlene Peter og Johannes fikk høre av Maria at Jesus ikke lenger var i graven (Joh 20.3), løp de til graven. Johannes løp raskest, han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom etter og gikk inn i graven og så linklærne og tørkleet ligge hver for seg. «Da gikk den andre disippelen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde» vers 8

Når Johannes så og trodde betyr det at han forstod. Man kan se med øynene og man kan se med hjertet. Når man ser noe mer hjertet ser man dypere. Øynene ser og registrerer. Hjertet ser og forstår. Johannes fikk sin åndelige aha opplevelse i graven den morgenen. Nå forstod han hva Jesus hadde ment og hans løfter om oppstandelsen. Før hadde han bare sett med øynene, nå så han med hjertet, han ble en troende.

Kristus er oppstanden, Han lever i dag! Har ditt hjerte sett det?

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone