Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Tidligere misjonær Sigrun Evelyn Sundar er død

Aske, Øyvind
29.12.2017
Tidligere misjonær og prestekone Sigrun Evelyn Sundar har satt tydelige og gode fotspor i misjonshistorien til Metodistkirken i Norge og i Metodistkirken i Liberia. I 1952, gravid med deres første barn, gikk hun og mannen Paul ombord i båten som skulle ta dem til Liberia. Det unge paret etablerte seg først i Ganta der Paul fikk sitt første oppdrag som evangelist.
Tidligere misjonær Sigrun Evelyn Sundar er død

Etter noen år flyttet de noen mil sydover til Gbarnga der Paul grunnla Methodist Ministerial Training School og ble den første rektoren i det som seinere ble til Gbarnga School of Theology. Sigrun og Paul med deres fem barn fikk prege denne misjonsstasjonen i hele 17 år og ikke minst en hel generasjon av pastorer i den liberianske Årskonferansen.  Sigrun ble kjent som prestekonenes talskvinne og velgjører. Hun etablerte og drev en egen ettermiddagsskole for pastorkonene. Sigrun holdt bibelstudier og underviste i matlaging, sying og håndarbeid, helse og barneoppdragelse. Hun lærte dem å lese og skrive. Slik var hun med på å forberede og dyktiggjøre prestekonene til deres tjeneste i Metodistkirken i Liberia. Etter 24 års sammenhengende tjeneste inkludert videreutdannelse i USA for Paul, reiste familien hjem igjen til Norge for videre tjeneste i den norske Årskonferansen. Det livsverk som Paul og Sigrun utførte i Liberia har satt dype spor. «Alle» som har alderen inne husker fremdeles Paul og Sigrun på GST. De blir ofte omtalt og tatt fram som gode eksempler på helhjertet og omsorgsfull tjeneste for kirken. På et monument foran klasserommene står Pauls Sundars navn øverst som den første rektoren. Det ble gjort ære på familien Sundars minne i 2014 da det nybygde biblioteket på Gbarnga fikk navnet Rev Pauls Sundar library.

I forbindelse med dødsfallet har vi fått hilsener fra metodistkirken i Liberia. Metodistkirkens biskop Samuel Quire skriver:

"We are saddened by the news of the passing of Mrs. Sundar, who served alongside her husband as missionaries to Liberia. Kindly convey our deepest condolences to the bereaved family. May her soul rest in perfect peace and may light perpetually shine on her."

I et  minneord fra nåværende rektor ved GST, Rev Dr Jerry P. Kulah, fremhever han minnet av «Mor Sundar» og hennes velvilje, generøsitet og oppriktige arbeid også som Business manager for misjonsstasjonen. Hun arbeidet bevisst og aktivt for å forbinde Gbarnga Mission Station med de andre misjonsstasjonene og Årskonferansen. Sigrun snakket Mano flytende slik at hun kunne kommunisere fritt og åpent med studentene og lokalsamfunnet. Hun forstod også Kpelle, hovedspråket i Gbarngaområdet. Rektor Kulah nevner spesielt Mamie George, en blind kvinne, som fikk livet sitt radikalt forandret ved at Sigrun lærte henne å lese blindebibelen på brail. En annen fortjeneste som Kulah berømmer henne for er Sigruns tålmodige og vedvarende anstrengelser for å skaffe studenter penger til studiene ved GST. Lista over personer er lang og flere av navnene er kjente personer som har tjent kirken og landet sitt opp gjennom årene like til i dag.

Han sier videre:

"On behalf of the Administration, Faculty, Staff and Students of the Gbarnga School of Theology, the United Methodist University, and the United Methodist Family of Gbarnga Mission Station, we express our deepest condolences to the Paul N. Sundar family of Norway for the peaceful home going of our dear friend, partner, counselor, Bible and Midwifery Teacher, Business Manager and God’s Servant to Liberia, Sigrun Sundar.

Our heartfelt sympathy goes especially to the children with whom we share a common Liberian nativity - Alf Otto, Paul, Sue, Tommy and Heidi. We are indeed sorry for the great loss which occurred on Tuesday, 19th December, 2017 in Norway; yet, we celebrate this transition of God’s servant from labor to rest along with you, the children and family members, the United Methodist Church of Norway, and with friends around the globe for the life of our ninety-one-year-old Mother, well lived to the honor and glory of God. While we may not be with you physically, we are with you in spirit as you celebrate the life of Mother Sundar. We praise God for her legacy left here in Liberia, for which she will always be remembered with joy and appreciation."

Metodistkirkens Misjonsselskap trår et skritt til siden, stanser opp og anerkjenner Sigrun Evelyn Sundars liv og hennes tjeneste for Gud og medmennesker. Vi tenker på hennes gode eksempel med takknemlighet og glede. Begravelsen fant sted torsdag 28. desember 2017 fra Tjøme kirke der pastor Hilde Sanden talte og forrettet.  Vi ber om styrke og trøst for barna og resten av familien og lyser fred over hennes minne.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone