Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Misjonsdagen 2017

02.02.2017
Søndag 5. februar er den offisielle misjonsdagen, og vi gleder oss til å feire den sammen med dere! Vi synes det er flott at den markeres- og feires! Vi har sendt ut en del materiell med post og e-post som dere kan bruke slik dere måtte ønske. Dette legges også ut her på sidene våre slik at det er tilgjengelig for alle!

Misjonsdagen 2017Bildet er av en skoleelev i Mutsago i Zimbabwe. Her har menigheten i Haugesund støttet vannprosjektet på skolen.

Også i år har vi laget en film med informasjon, bilder og musikk om arbeidet vårt. Denne kan brukes som preludium, i forbindelse med tale, kollekt, informasjon eller forbønn, som postludium, eller under misjonskaféen/kirkekaffen etter gudstjensten. Filmen kan også brukes i andre sammenhenger i løpet av året!

Det er sendt ut info på e-post til menighetene om samarbeidslandene våre. Dette er oppdateringer om prosjektene, og nyttig bakgrunnsinformasjon for dere som skal formidle hvordan misjonsarbeidet vårt drives. - Eller for andre som ønsker å være godt orientert! Mye god informasjon, - men dette er ikke laget med tanke på høytlesning!

Bønnekalenderen for 2017 er sendt ut til alle menighetene. Den inneholder bønneemner fra våre forskjellige prosjekter i Sierra Leone, Liberia, Litauen, og Zimbabwe, samt bønneemner fra Norge.

Takk for et flott samarbeid i løpet av 2016; for all støtte i form av forbønn, omtanke og gaver!
- Og for engasjementet rundt misjonsprosjektene!
Vi gleder oss til å fortsette misjonsarbeidet sammen med dere i 2017!

Vi ønsker dere en strålende feiring av misjonsdagen!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone