Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Godt Nytt År!

Aske, Øyvind
01.01.2015
Kjære misjonsmedarbeidere! Vi på misjonskontoret ønsker å takke for et godt samarbeid gjennom året 2014. Takk for engasjementet i menighetene og for villighet til å satse på misjonsprosjektene!
Godt Nytt År!
Vi synes ofte at vi maser om penger til både det ene og det andre. Når vi nå ser at innsamlingen til ebola bekjempelsen i Vest Afrika er i ferd med å runde kr 200 000.- blir vi helt stumme og vet ikke hva vi skal si. Dette er en håndsrekning av stort format fra en forholdsvis liten kirke. Den blir gitt i tillegg til alle andre gaver og bidrag som kommer inn gjennom året. Våre Vestafrikanske partnere har mer enn en gang gitt uttrykk for sin takknemlighet.
 
Misjon har tidligere blitt omtalt som det hellige samarbeidet mellom én som reiser, én som gir og én som ber. Denne tankegangen er kanskje vel skjematisk. I dag snakker vi mer om misjonale menigheter der vi alle har disse rollene til forskjellige tider. Vi trenger ikke lenger reise til Afrika for å nå afrikanere, nå bor de i oppgangen vår eller i nabohuset. Norge og nordmenn er dessuten en like stor misjonsmark som Liberia, Sierra Leone eller Zimbabwe. Evangelisering og kontakt med både innvandrere og nordmenn organiseres gjennom menighetene våre.  Men det er misjonskontoret som koordinerer Metodistkirkens offisielle misjonsarbeid i andre land - for den enkelte menighet.
 
Når vi er ute og reiser kommer vi ofte i kontakt med barn og unge. Alle prosjektene våre har som mål å gi disse et bedre liv enten det er skole, helse, vann og sanitær eller infrastruktur det satses på. Dette gjelder også der hvor vi støtter utbyggingen av kirker og menighetsliv. Barna er spontane og gir raske tilbakemeldinger. Glade barneansikter i klasserom er blant de største belønningene vi kan få. Sunne unger som springer rundt i landsbyene fordi de blant annet har reint vann å drikke er en annen. Flere steder har barn og lærere gått sammen for å ha «program» for oss når vi kommer. Det er feststunder som vi unner dere å få del i.
 
Misjonsarbeid er mer enn noe annet gode relasjoner. Relasjoner som forteller oss at vi er én stor internasjonal familie. Født på nytt av Den Hellige Ånd med Jesus Kristus som frelser og med vår himmelske Far som pappa. Det er godt å få dette bekreftet når vi besøker partnerne våre ute, det er godt å få det bekreftet i samarbeidet med medarbeidere i Norge.
 
Takk for deres initiativ, takk for deres bønner og takk for deres gaver! Alt er nødvendig for å oppfylle misjonsbefalingen. Misjonen er Guds eget hjerteslag, men det er våre hjerter som utgjør forskjellen!
 
Herre!
Gjør meg til et redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår,
La meg bringe tilgivelse der urett begås, 
La mewg skape enhet der uenigheten når,
La meg bringe tro der tvil oppstår,
La meg bringe sannhet der villfarelse rår,
La meg bringe lykke der fortvilelsen knuger,
La meg bringe glede der sorgen skygger,
La meg bringe lys der mørket dekker.
(1. del av Frans av Assisis bønn)

Et Godt Nytt Misjonsår til dere alle!
 
Hilsen Misjonskontoret.
 
 
 
 
 
    

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone