Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Hva blir de innsamlede pengene brukt til?

Aske, Øyvind
29.09.2014
Vi er vitne til en nasjonal katastrofe i Liberia og Sierra Leone gjennom utbruddet av ebola viruset. Epidemien har fortsatt en økende trend og vi har enda ikke sett toppen. Flere og flere blir smittet og uttrykket eksponentiell vekst har blitt brukt om epidemien. Det betyr at antall smittede blir fordoblet med jevne mellomrom. Da har vi enda ikke sett det verste.
Hva blir de innsamlede pengene brukt til? 
Fra et informasjonsmøte / opplæringsseminar om ebola sykdommen.
 
Nå samler vi inn penger i Metodistkirken på forskjellige måter for å sende til våre rammede partnere. Svarene vi får tilbake fra Liberia og Sierra Leone uttrykker takknemlighet over at vi solidariserer oss med dem i disse prøvelsens tider. Våre penger gjør at vi kan gi kirkene der nede redskaper til å bekjempe virussykdommen. Det opprettes responsgrupper som reiser rundt i lokalsamfunnene for å bekjempe epidemien. Hvordan blir pengene brukt?
Hva blir de innsamlede pengene brukt til? 
Det er viktig å øke bevisstheten om hva ebola innebærer.

1. Pengene blir brukt til såkalte «awareness campaigns». På norsk kan awareness oversettes med bevissthet, erkjennelse, kunnskap, oppmerksomhet eller våkenhet. Til vår overraskelse har mange i disse landene reagert med å benekte at ebola-sykdommen finnes. Noen har trodd på rykter om at sykdommen har vært et påskudd fra myndighetene for å få kontroll, ta penger eller til og med ta liv av vanlige folk. Slagordet «Ebola er virkelig» har derfor vært nødvendig for å få folk til å ta inn over seg virkeligheten, slik at epidemien kunne stanses. Det er opplærte og trenede ebola-team som reiser rundt i landet som driver disse kampanjene. En slik kampanje innebærer å spre flyere til alle husstander og plakater for å sette opp på stolper og husvegger, med informasjon om nødvendige hygienetiltak. I landsbyene og bydelene blir folk samlet for å få detaljert kunnskap om hvordan sykdommen sprer seg og hva slags forhåndsregler man må ta for å unngå smitte. Det blir også gitt anledning til å stille spørsmål.
Hva blir de innsamlede pengene brukt til? 
Vanntanker med klorin og såpe for å bedre håndhygiene og dermed holde smitten borte.
 
2. Videre blir pengene brukt til sanitære tiltak. Det er vanntanker med tappekran nederst hvor man kan vaske hendene, vi har også kalt dem hygienestasjoner. Her tilhører kartonger med literflasker med klorin og såpestykker til håndvask. Disse er beregnet til bruk både på offentlige steder og i hjemmene. Flere har i utgangspunktet vært i tvil om nytten av dette, andre steder har det ikke vært tilrettelagt for å vaske hendene.
 
3. En annen del av beredskapen som koster penger er den psykososiale støtten til overlevende og familier som er rammet av ebola. Ved besøk til landsbyene blir det foretatt intervjuer for å kartlegge epidemiens gang. Da blir det avdekket om det er enkeltskjebner i landsbyen som trenger spesiell oppfølging i form av samtaler og terapi. Ved tap av en eller flere nære slektninger er det lett å miste grepet på livet. Gjennom samtaler med trenede terapeuter blir det store forbedringer i mestrings-mekanismene som må til for at livet skal gå videre.
Hva blir de innsamlede pengene brukt til? 
Beskyttelsesdrakter er et must for helsepersonell.
 
4. Det er stort behov for såkalte PPE`s eller Personal Protection Equipment (personlige beskyttelses-drakter). De er nødvendige for helsepersonell å ha på seg når vi vet at kun det å røre ved en ebolasyk sprer smitten. Draktene ser skremmende ut, men sparer liv! Disse deles ut til lokale klinikker i utvalgte regioner. Flere klinikker har stengt ned. Årsaken er at helsearbeiderne nekter å gå på jobb når beskyttelsesrutinene ikke fungerer. Både leger og sykepleiere har mistet arbeidskolleger i kampen mot ebola-viruset fordi de var for dårlig beskyttet.
 
Vi har fått en rapport fra Liberia hvor 25 veiledere, 10 psykososiale eksperter og 80 frivillige har formet responsgrupper og besøkt 32 lokalsamfunn i tre fylker i tre uker. Til sammen har de berørt over 60 000 mennesker. For mange av disse samfunnene var det første gang de fikk profesjonell hjelp utenfra. Det var Metodistkirken som kom og det var norske penger som ble brukt!
 
 
 
    

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap
Postboks 2744 St.Hanshaugen
0131 Oslo

Besøksadresse: Akersbakken 37, 0172 Oslo 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone