Sammen om et bedre liv for alle mennesker

EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER

Aske, Øyvind
24.09.2014
I et brev fra biskop Yambasu sendt oss den 17. september gir han uttrykk for bekymring for utviklingen av ebola epidemien. I Sierra Leone smittes det nå i gjennomsnitt tjue nye pr dag mens det dør fem. Sykdommen har gjort at mennesker fra Sierra Leone i utlandet har blitt stigmatisert. Inne i landet lever befolkningen i en stigende grad av smerte, lidelse, sorg, skam, panikk og mistenkelig-gjøring.
 EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER
Fra møtet med religiøse ledere i Sierra leone; UMC biskop Yambasu vi ser de andre "kontaktfri" hilsen.

Ebolautbruddet har ført til ødeleggende sosiale og økonomiske konsekvenser slik som prisstigning på matvarer og andre viktige varer, flere har mistet jobbende sine fordi institusjoner har stengt delvis eller helt og folk har blitt bedt om å sitte hjemme en periode uten lønn. Skolene er stengt og eksamener er utsatt og ungdommene er i ferd med å miste et skoleår. Det er forbud mot kinodrift, bryllupsfester og andre sosiale sammenkomster.
 EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER 
Metodistkirkens respons på Ebola epidemien: Bønn, Beskyttelse og Omsorg/Pleie

Kirkene er berørt, barneleire og retreater for pastorer som er vanlig i august måned er utsatt, det samme er distriktskonferansene. Transportnæringen er utsatt, det er advarsel mot å bruke offentlig transport som poda poda (minibuss) pga smittefaren. Når det gjelder helsesektoren er utfordringene gigantiske. Nylig er fire helsefasiliteter på landsbygda blitt stengt for å beskytte helsearbeidere fra uoppdagede ebolapasienter.
 EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER 
Helsepersonell med beskyttelsesdrakter desiniserer i forbindelse med et nytt dødsfall

Selv om atskillige helseinstitusjoner er stengt ned (!) rundt om i landet, finnes det behandlingssentre hvor ebolasmittede og mulige smittede blir isolert for behandling og testing. Disse behandlings-sentrene har blitt overflommet av syke som kommer og det er ofte utilstrekkelig med mat og pleie av pasientene. Det finnes såkalte responsteam som skal rykke ut ved behov, men de er altfor få. Det er ikke alltid at de som ringer og kontakter disse teamene for at de skal komme og hente ebolasmittede får svar. Årsaker kan være at systemet er overbelastet eller at de få ambulansene som finnes ikke er tilgjengelige. Når responsteamet endelig kommer kan pasienten noen ganger være død allerede.
Ved helseinstitusjoner som fremdeles holder åpent nekter helsearbeidere å røre ved pasientene av frykt for selv å få ebola. I Freetown døde en ung kvinne av blindtarmbetennelse fordi ingen lege var villig til å røre henne. Blindtarmen sprakk til slutt slik at hun døde. Dette betyr at det ikke lenger er bare ebola som tar livet av mennesker. Folk dør nå av vanlige sykdommer som lett kan behandles.
Det mest skremmende er at det er så mange helsearbeidere som dør av ebola-viruset. Av 463 rapporterte døde mandag 15. september var det fire leger og 45 sykepleiere. I en nasjon som har mangel på helsepersonell fra før blir dette en håpløs situasjon.
 EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER 
Bilde fra et behandlingssenter for ebolasmittede.

Verdens Helseorganisasjon WHO og andre internasjonale helseorganisasjoner er innforstått med at situasjonen er ute av kontroll. De er enige om at uten en massiv støtte og hjelp fra det internasjonale samfunnet, vil situasjonen bare bli enda verre. Helseinfrastrukturen i Sierra Leone har kollapset og landet har ikke kapasitet til å takle situasjonen selv. Alle forsøk som hittil har blitt gjort for å tøyle situasjonen med isolering av regioner, stenging av grenser, flyforbud og massekarantener har vært ineffektive. Ebola-viruset har fortsatt sin dødelige vandring. «Alt det vi gjør er for seint og for lite», sier en internasjonal ebolaekspert. «Alltid blir vi løpende bak epidemien». Folk som har vært i kontakt med syke har unngått overvåking, gått sine egne veier, skjult sykdommen sin og på den måten smittet andre. Av frykt har hele landsbyer stengt seg selv ned og gitt viruset fritt spillerom til å spre seg.
 EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER 
Mobile nformasjonsteam er satt opp av Metodistkirken

WHO regner med at at det vil ta 6-9 måneder for å få situasjonen under kontroll, i beste fall. I løpet av denne tiden vil vi kunne se titusenvis av døde. Situasjonen i Sierra Leone forbedrer seg ikke, tvert om forverrer den seg hver dag med nye tilfeller og dødstall. Det er mangel på PPE (Personal Protective Equipment – personlig verneutstyr). De samme ambulansene og poda poda som frakter ebola pasienter fra et sted til et annet, frakter friske mennesker og normale pasienter på tilbakeveien og sprer på den måten smitten. Poser for å begrave ebolapasienter er mangelvare, andre poser som lekker blir brukt, og dette utsetter helsearbeidere for ytterligere fare. De få helsearbeiderne som går på jobb nekter å røre pasienter av frykt for selv å få ebola.
  EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER
Informasjonen må ut overalt hvor folk ferdes, her fra høytaler i bil

Noen hospitaler er stengt fordi helsepersonalet er redde for å bli smittet. For tre uker siden streiket helsearbeidere ved et sykehus for å få PPE.  Inntil nylig var det kun et testsenter i landet, i Kenema. De få som er opplært og har kompetanse på å ta slike tester er fullstendig overveldet av det veldige antall tester som de må ta hver dag. Dermed blir det kø og ventetid. Noen pasienter må vente i dagevis for å få testet seg. Denne uutholdelige ventingen og frykten for å teste positivt på ebola har medført at folk har brutt ut av isolasjonen og flyktet. Ebola-isolasjonssenterne er overbefolket og er i seg selv blitt et smittesenter fra pasienter som har ebola til pasienter som ville ha testet negativt. Det er dårlig med mat og andre grunnleggende nødvendigheter til de isolerte pasientene. Fordi mange av pasientene er langt borte fra sine kjære, blir også omsorgen for dem utilstrekkelig.
 EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER
Nærbilde av hygienetank
 
 EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER 
Liberias president Ellen Johnson Sirleaf vasker hendene med såpe og kloroppløsning

En annen psyko-sosial virkning av ebola-sykdommen er at når pasientene tester positivt, endrer deres sosiale status seg øyeblikkelig. De blir mer eller mindre behandlet som kriminelle. For majoriteten av pasientene får slektningene knapt se dem fra de blir tatt hånd om i isolatene til deres død og begravelse. De fleste ender i massegraver som vil være ukjente for deres familiemedlemmer.
Dette er de harde realitetene som befolkningen i Sierra Leone lever med nå.
 EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER 
Det skal være hygienestasjoner ved alle offentlige bygg, her foran Metodistkirken i Garjay 

Ebola brøt ut i landet uten at noen var forberedt på det. Regjeringen kom nylig opp med noen årsaker til at viruset har fortsatt med å spre seg med slik alarmerende hastighet.
·        Utilstrekkelig forståelse innen lokalsamfunnene om ebola viruset siden dette er det første store utbruddet som er rapportert i Sierra Leone.
·        Mangel på erfaring blant helsearbeidere og begrenset kapasitet for rask respons.
·        Høy eksponering for ebola viruset i lokalsamfunnet gjennom tradisjonell hjemmeomsorg og tradisjonelle gravferdsprosedyrer. Dette har resultert i høye tall på dødsfall i lokalsamfunnet som igjen har ført til panikk og frykt.
·        Fornektelse, mistro og avvisning av foreslåtte offentlige helseinngrep på grunn av mistolking av årsakene til den nye sykdommen.
·        Frykt for sykdommen blant helsearbeiderne i frontlinjen som igjen har resultert i dårligere pleie av pasientene og ikke optimal iverksettelse av beskyttende tiltak.
·        Nære bånd i lokalsamfunnet og bevegelser innenfor og på tvers av grensene har ført til vanskeligheter i å spore og følge opp kontakter i de tre landene.
·        Dette utbruddet stiller alvorlige utfordringer når det gjelder menneskelig kapasitet, finansielle, operasjonelle og logistiske krav og truer den nasjonale og internasjonale helse.
  EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER
Biskop Yambasu på informasjons- og opptreningsseminar

 EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER
Utdeling av lasertermometre for å diagnostisere folk med feber

 EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER
Biskopen demonstrerer PPE

Metodistkirken I Sierra Leone har formulert en ny strategi mot ebola som de kaller – Bønn, Beskyttelse og Pleie. Metodistkirken i Sierra Leone  har vært ledende i å samle kirkesamfunnene i felles innsats og engasjement for å utrydde sykdommen. Yambasu sier videre:
Vi har nå skiftet fokus på til en ny strategi som fokuserer på opplæring av UMC helsearbeidere over hele landet og gi dem det beskyttende utstyret som de trenger. Etter hvert som flere hospitaler stenger i landet så ønsker vi at Metodistkirkens helsetilbud skal være åpne og være der for folket. Etter som flere og flere helsearbeidere nekter å gå på jobben så ønsker vi at Metodistkirkens helse-arbeidere skal holde våre helsetilbud åpne for offentligheten. Og når regjeringens helsearbeidere dør, ønsker vi å beskytte våre helsearbeidere fra å bli infisert av sykdommen.
 
For å oppnå disse målene har Metodistkirkens ebola responsteam organisert en nasjonal opplæring av helsearbeidere. Responsteamet har utarbeidet et detaljert forslag for de neste skrittene framover.
Noen av disse er som følger:
·        Etablering av leire og en effektiv ambulanse tjeneste ved tre av Metodistkirkens største sykehus; Freetown, Bo og Rotifunk.
·        Utvikle et omfattende psykososialt omsorgsprogram for ebolapasienter i leire og isolater og blant overlevende og deres familier.
·        Etablere et overvåkningsteam som vil utføre periodiske besøk for å sikre at PPE blir brukt av helsearbeiderne.
·        Utvikle et integrert ebola/malaria responsprogram som sikter på å ta fatt i den økende malaria situasjonen i landet som nå blir oppslukt av ebola epidemien.
·        Fortsette med det felles inter-religiøse responsprogrammet og samarbeide med andre organisasjoner gjennom ressursdeling, nettverksarbeid og annet støttearbeid.
 EBOLASITUASJONEN I SIERRA LEONE PR 17. SEPTEMBER
 PUSH - Pray Until Something Happens!
 
 
 
 
    

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone