Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Misjonær Odny Marie Anfinsen er død.

Aske, Øyvind
14.09.2014
Odny var i sitt 91. år da hun torsdag 12. august 2014 stille og fredfylt gikk hjem til Gud. Helsen var ikke god de siste årene og hun ønsket å flytte hjem til Herren. Hun hadde sitt hjem på Bergen Røde Kors Sykehjem da hun fikk hjemlov.
Misjonær Odny Marie Anfinsen er død. 
Odny hadde sammen med sin mann Hans Faye og barna til sammen 22 års tjeneste i datidens Sør-Rhodesia. Odny og Hans var utsendt fra Norge, men ble lønnet fra General Board of Global Ministries i New York som var vanlig for norske misjonærer på den tiden. Med fire barn var Odnys primære oppgave å ta seg av hjemmet og familien. Men hun fikk også definerte oppgaver i kirken der ute. Mens mannen Hans hadde tjeneste som tilsynsmann, var det kvinnearbeidet som Odny brant for. Hun hadde et særlig hjerte for de innfødte kvinnene.
 
Da Odny og Hans reiste hjem fra Sør-Rhodesia 18. desember 1973, kom de tilbake til Centralkirken i Bergen. Det var menigheten som var hennes utgangspunkt og som hadde betydd så mye for henne.  Odny var glad i sang og fant sin plass i Centralkirkens Sangkor. Med sin vakre sopranstemme ble hun meget aktiv i koret i mange år og ble brukt som solist. Hun var også aktiv med i Misjonsforeningen Blåklokken og foreningene Kirkens Vel og Aftenmisjonen.  Odny brukte sine kreative evner til å arbeide med menighetens misjonsmesser og misjonens sak som lå henne sterkt på hjertet gjennom hele livet.  
 
Misjonsselskapet takker for Hans og Odnys engasjement og tjeneste og for alle de år de gav for misjonens viktige sak. Det har grodd i deres fotspor. Metodistkirken i Zimbabwe er i dag en stor og uavhengig afrikansk kirke som står på egne bein. Slik var det ikke alltid og kirken i Zimbabwe er takknemlig for all hjelp som de fikk fra sine mange samarbeidsland, ikke minst misjonærene fra Norge.
 
Bisettelsen fant sted fra Møllendals store kapell i Bergen 22. august under stor deltagelse. Pastor Roald Zweidorff talte og forrettet.
 
Vi lyser fred over Odny Marie Anfinsens gode minne.
 
 
 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone