Sammen om et bedre liv for alle mennesker

VI MÅ STOPPE EBOLA-EPIDEMIEN!

Forster, Anne Ng
01.09.2014
Ebola-krisen i Vest-Afrika øker i omfang; folk dør en voldsom død i våre samarbeidsland Liberia og Sierra Leone! Vi trenger DIN støtte for å få delt ut informasjon, mat og hygiene-tanker til lokalsamfunnene der vi har prosjekter! NÅ HASTER DET!
VI MÅ STOPPE EBOLA-EPIDEMIEN!

Gi din gave til kontonummer 3000 13 88084 og merk med "Kampen mot ebola", eller gi online her, ved å velge prosjekt: Kampen mot ebola.

TAKK FOR DIN STØTTE!

VI MÅ STOPPE EBOLA-EPIDEMIEN!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone