Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Det er så mange barn og skolene er for små!

Aske, Øyvind
17.08.2014
I juni måned reiste Tove Odland og undertegnede, Øyvind Aske, til Luanda i Angola. Formålet med reisen var å introdusere meg som den nye misjonssekretæren for Posoca skolene og angolanske medarbeidere. I denne artikkelen vil jeg fokusere på metodistskolene.
Vi besøkte i alt fire POSOCA skoler: Antonio Rocha, Galileia, Catumbela og Alegria. POSOCA betyr Programme Social Criancas, sosialt program for barn. Dette programmet ble startet opp av Marilina de Carvalho, kona til biskopen, på slutten av 80-tallet. Årsaken var hennes nød for gatebarna som nesten gikk i ett med søppelet i Luandas gater. Byggingen av skolene startet i 1992. Det finnes åtte skoler, sju i Luanda og en i Benguela som er en by sør for hovedstaden. Skolene er bygd med norske midler. I dag rommer disse skolene over 6000 barn!
 Det er så mange barn og skolene er for små!
Rektor Dubee Maria Nicolau ved Antonio Rocha skolen. Skolen åpnet i oktober 1996. Den har 370 elever fra 1.-6. klasse og 18 ansatte hvorav 8 lærere.
På skolene hadde vi først møte med rektor og andre fra skolens ledelse, deretter var vi rundt i klasserommene for å møte elever og lærere.
Det er så mange barn og skolene er for små!
Skolebygningen og klasserommet sett utenfra
Det er så mange barn og skolene er for små!
- og innengfra. I dag 16. juni er Africa`s Childrens Day og fridag men barna har 
kommet likevel pga Norgesbesøket.
Det er så mange barn og skolene er for små!
Elevene hadde forberedt presentasjoner i anledning besøket, fellessang, monologer, 
moteoppvisning og andre hilsener.
Det er så mange barn og skolene er for små!
Hun bringer en flott hilsen - Det går til hjertet!
Det er så mange barn og skolene er for små! 
Luanda er en flat og - enormt stor by! Det bor flere mdennesker her enn i hele Norge. Hva tenker barna og ungdommene her om framtiden?
 Da vi gikk rundt i klasserommene hilste de oss i kor, de sang og var veldig opptatt av disse bleke nordmennene som kom på besøk. Klassene var fulle! Skolene er fylt til randen.  På Galileia School var det for eksempel 1085 elever fra 1.-9. klassetrinn, 632 gutter og 453 jenter. Det er til sammen 58 lærere med 24 daglige klasser. Her har måttet fordele elevene på formiddags- og ettermiddagsklasser. 98 av elevene får stipend og slipper å betale avgiften på $90 pr år. Disse kommer fra spesielt ressurssvake og fattige familier. Dette er en direkte hjelp til de aller fattigste!
Ellers koster det $30.- pr semester, i alt $90.- pr år for å gå på skolen. Fordi staten betaler lønn for lærerne (de som er utdannet) har de ikke lov til å ta mer pr. år. En tredjedel går til utgifter for skolene. En tredjedel går til utgifter for DTC, det er kontoret i kirken som leder administrasjonen av skolene. En tredjedel går til utgifter til den kirken som skolen er tilknyttet. Dette er ikke til vanlig drift av kirken, disse pengene går til undervisning og sommerskole for barn.
Det er så mange barn og skolene er for små! 
Møt søskenparet Miguel og Domingas. Foreldrene er for fattige til å betale de $90 i året. De er heldige og er blant de som får stipend slik at de kan gå på skolen likevel. De har to søsken til hjemme. Både Miguel og Domingas går i kirken.
Det er så mange barn og skolene er for små!
Miguel er 9 år og går i 3. klasse. Han ønsker å bli taxi-sjåfør når han blir stor.
Det er så mange barn og skolene er for små!
Domingas er 14 og går i 6. klasse. Hun har lyst til å fortsette på en skole til neste år, gjerne et college. Hun vil gjerne utdanne seg til lærer.
Vi spør rektorene om skolene er verdsatt av lokalsamfunnene. De svarer at relasjonene til bydelen og naboene er de aller beste.  Foreldrene kommer og hjelper til og er sensitive for behov som skolen har. På Catumbela var det møter mellom foreldrene og skolen etter hvert semester og noen av dem satt i skolekomiteen. Relasjonen til regjeringen er også god. Arbeidet i disse fattige bydelene blir satt pris på av myndighetene. Rektor Cristovao ved Catumbela understreker at læringsmiljøet ved skolen er bedre enn i regjeringsskolene. Han er nå innkalt til et møte sammen med ni andre rektorer fra hele Luanda for å dele sine tanker om skolereformer. Ikke dårlig når vi vet at Luandas befolkning er oppe i over seks millioner mennesker. Hvor mange skoler finnes i en slik verdensby?
Det er så mange barn og skolene er for små! 
Øyvind intervjuer Abdimarcia og Armando
Det er så mange barn og skolene er for små!
Abdimarcia er 10 år og går i 3. klasse. Hun har 4 søsken og liker å leke med dukker og tegne når hun kommer hjem fra skolen. Det beste faget hennes er matematikk. Hun vil gjerne bli arkitekt når hun blir stor og tegne pene hjem. Hun har vært i Luanda sentrum og gått på supermarked og vært i Barneparken. Hva er livretten din? Ris og grillet kylling, chips og salat. Hun kan ikke snakke engelsk, bare portugisisk. Abdimarcia går i Zion Independent Church.
Det er så mange barn og skolene er for små! 
Armando er 9 år og går i 3. klasse. Han er en del av en storfamilie med 6 søsken og 5 søskenbarn. Han liker portugisisk best på skolen og liker å lære familien sin å lese når han hjem fra skolen. Han liker å leke med biler og spille fotball. Han kan tenke seg å bli lege når han blir stor. Hva er det beste du vet å spise? Cassava og tørket kjøtt. Armando har aldri vært utenfor bydelen sin. Han kan en setning på engelsk, fra en film han har sett: "We are goeing to be beaten up". Armando går i en pinsemenighet.
Hva om en av jentene blir gravide, vil hun da bli utvist av skolen? Lav levestandard i de fattige bydelene medfører tidlig seksuell debut og tenåringsgraviditeter. Jenta vil ikke bli utvist men bli inkludert så langt det er mulig. Skolen vil legge til rette for at barnet blir vaksinert og målet er at den unge mammaen skal fullføre skolen.
Det er så mange barn og skolene er for små! 
Skoleskiltet til Galileia skolen, 1.-9. klasse med 1085 elever, 12 klasserom og 24 klasser fordelt på morgen og ettermiddagstid. 65 ansatte hvorav 58 lærere.
Det er så mange barn og skolene er for små!
Skolegården ved Galileiaskolen
Vi spurte i klassene om barna hadde spørsmål. Det hadde de: Hvorfor vil dere hjelpe oss? Ikke slutt å hjelpe oss! Kan dere bygge flere klasserom? Kan dere utvide vår skole til 12. klasse? Så spurte vi barna hva de ville bli når de ble store. Noen svarte lege, arkitekt, lærer, sykepleier osv. Noen av jentene ville bli modeller og en av gutta ville bli taxi-sjåfør.
Det er så mange barn og skolene er for små!
En av lærerne ved Galileia. Hun utøver kanskje den viktigste funksjonen i Luanda og Angola.
Det er så mange barn og skolene er for små!
Tove og noen av elevene på Galileia 
Det er så mange barn og skolene er for små!
Rita Curimenha (i rødt) er leder for POSOCA programmet og vår dyktige og selvoppofrende medarbeider. Som leder for lederskapsgruppa tråler hun jevnlig de 8 skolene.
Det er flott med drømmer og det er godt at vi kan være med på å realisere dem gjennom POSOCA-skolene. Noen av elevene som fikk begynne har fortsatt videre på universitet. 20% av lærerne ved Catumbela skolen er tidligere elever. Dette er oppløftende resultater i en hard hverdag i en av de fattigste bydelene i Angola.
Det er så mange barn og skolene er for små! 
Fra Catumbelaskolen, Øyvind, rektor Manuel Christovao, Tove og en lærer
Det er så mange barn og skolene er for små!
Catumbelaskolen 1.-9. klasse  med til sammen 1 696 elever hvorav 846 jenter, trenger vedlikehold
Det er så mange barn og skolene er for små!
Til tross for slitte forhold, går undervisningen sin gang
Det er så mange barn og skolene er for små!
Fra lærerværelset på Catumbela med to av lærerne. 20% av lærerne er tidligere studenter
Misjonskontoret har midler til å lønne lederskapsteamet som arbeider med skolene fram til 2017. I tillegg har vi en håndfull faddere. Det er fremdeles mulig å støtte arbeidet gjennom et kollektivt fadderskap. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å støtte opp om skolene i Luanda.
Det er så mange barn og skolene er for små!
Fra Alegriaskolen, skole nr 3 062, fra førskole til 6. klasse, 699 elever hvorav 352 jenter, 7 klasserom og 14 klasser, 23 ansatte og 14 lærere.
Det er så mange barn og skolene er for små!
Rita og Tove bringer hilsner
Det er så mange barn og skolene er for små!
Det er ikke bare vi som tar bilder!
Det er så mange barn og skolene er for små!
Du og jeg er med å gjøre en forskjell i dette flotte landet gjennom POSOCA programmet. Vær med å be for barna, for skolene, for medarbeiderne, for landet
Luanda er en kjempeby med over seks millioner mennesker. Det ble fortalt at hver morgen har byen fått et nytt fattigkvarter. Noen fra distriktene har brukt natten til å sette opp sitt skur inntil de andre i håp om en bedre fremtid i Luanda. Nye hjem betyr nye barn. Det er så mange barn og skolene blir så alt for små!
 
 
 
 
 
 
 
    

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone