Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Barnehjemmet Home of Hope

Forster, Anne Ng
08.10.2015
Barnehjemmet Home of Hope er et hjem der foreldreløse barn møter kjærlighet og omsorg, men også får hjelpe til med praktiske ting lære og seg det som er viktig i en familie. Dette er målet for barnehjems-prosjektet i Nyadire, Zimbabwe. Sin begynnelse fikk barnehjemmet Home of Hope (Håpets hjem) gjennom Metodistkirkens misjonær, Rut Lindgren for lenge siden.

Barnehjemmet Home of Hope

Rut Lindgrens barn i Zimbabwe

I løpet av Rut Lindgrens lange arbeidstid (46 år) og hennes tid som pensjonist i Zimbabwe, tok hun vare på over 100 barn i sitt eget hjem. Da hun døde etterlot hun en barneskare på 8 barn i forskjellig alder, med tilknytning til Rut, men uten annen støtte i livet.
Barnehjemmet Home of Hope
De minste barna ble tatt vare på av barnehjemmet Home of Hope, mens de som var myndige regnet man med at kunne klare seg på egen hånd. Etter hvert ble en del av disse barna flyttet til slektninger. Sammen med det finske misjonsrådet er vi med på å støtte disse barna gjennom et vi lite fadderprogram, hvor vi hjelper til med skolepenger og daglige utgifter.

Misjonsrådet i den Finlands svenske Metodistkirken har skrevet en artikkel om arbeidet på Home of Hope, som vi får gjengi på våre sider.

Barnehjemmet Home of Hope

"Barnehjemmet Home of Hope

Et hjem der foreldreløse barn møter kjærlighet og omsorg, men også får hjelpe til med praktiske ting og lære seg det som er viktig i en familie, er målet for barnehjems-prosjektet i Nyadire, Zimbabwe. Sin begynnelse fikk barnehjemmet Home of Hope (Håpets hjem) gjennom Metodistkirkens misjonær, Rut Lindgren for lenge siden. Lindgren hadde tatt vare på, og hjulpet mange barn som trengte det, i sitt eget hjem. Tanken på et barnehjem vokste fram. På 1990-tallet ble idéen virkeliggjort og siden da har Metodistkirken i Zimbabwe hatt ansvar for barnehjemmet.

Hvem lager maten?
Myndighetene reagerte på at barn som vokste opp på barnehjem med et internatopplegg, ikke behersket grunnleggende ferdigheter, når de etter hvert skulle ta vare på egne familier. Ut fra dette ble det laget en ny lov som trådde i kraft i år 2010, og som etter en overgangsperiode truet med å stenge Home of Hope. Vårt nye prosjekt innebærer at vi bygger et nytt barnehjem litt bortenfor det gamle, på mer fruktbart område. Der kan barna bo i mer familielignende enheter med ca 6-10 barn og en voksen i hvert «hjem». Familien passer selv på sine små avlinger og sine husdyr. Barna lærer seg at å rydde, vaske og lage mat er alles ansvar i en familie.

Barnehjemmet Home of Hope

Antall barn øker
I Skandinavia og Europa har mange land en negativ befolkningsvekst – antallet barn blir færre og færre. Dette er ikke tilfellet i Afrika, og risikoen for at det ikke vil være behov for barnehjemmet i framtiden, er ikke tilstede. I Mutokodistriktet i Zimbabwe er det mange foreldreløse barn, først og fremst pga AIDS. I følge sosialarbeideren i Mutoko er det dessverre ingenting som tyder på at dette antallet skal minske i nærmeste framtid. Myndighetene har anstrengt seg mer for å plassere disse barna hos slektninger, noe som ikke alltid er vellykket, sett fra barnas ståsted. Tanken er at myndighetene skal betale et bidrag for barna, men disse pengene finnes ganske enkelt ikke, og de bidragene som måtte komme familien til gode, går fort til annet enn det barnet trenger.

Nye hjem
Den finske metodistkirken har gått inn for å bygge nye hjem til barna, og på denne måten hindre at de blir kastet ut fra det de betrakter som sitt hjem. Her vil de bli hjulpet med å komme i gang med livet i familielignende enheter, og de får muligheten til å lære seg å passe på høner, griser og kuer, og dyrke grønnsaker i hagen for å dekke eget behov. Det vil også bli sørget for at de får grunnleggende utdannelse."

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone