Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Jonathans Kaipays takketale.

Aske, Øyvind
05.10.2015
Jonathan Kaipay var til stede på vennskapsfesten i Centralkirken i Oslo den 19. september. Da benyttet han anledningen til å takke kirken og alle sine venner i Norge. Takketalen følger her: Biskop, lederskap, ordinerte og legfolk i Metodistkirken i Norge, representanter for Misjonsalliansen og for den norske regjering, komiteen for kompetanseseminaret, venner i Metodistkirken i Norge, brødre og søstre i Jesus Kristus.
 Jonathans Kaipays takketale.
Hilsener og takk.
Jeg hilser dere på vegne av min kone og barn, kolleger i partiet og senatet. Jeg takker Gud for at  Department of Community Services-delegasjonen i Metodistkirken i Liberia, og jeg kom trygt fram til Norge.  Min dypeste takk til tilretteleggerne av seminaret for æren som ble meg til del gjennom invitasjonen av deres ydmyke tjener til å være en del av denne viktige samlingen.
 
Et kort tilbakeblikk.
Vår samling her i dag bringer tankene mine atskillige år tilbake i tiden. Med minnene av vårt partnerskap friskt i minne, vil jeg kort snakke om hva jeg anser å være et gjentagende tema i min trosreise. Dette temaet er «Belønningen av trofast tjeneste.»
 
I 2006 var det mitt privilegium å være ansatt ved konferansekontorets konneksjonale avdeling. Det var min første lønnede stilling ved Hovedkontoret. Selv om lønna var så som så, arbeidet jeg flittig fordi jeg var overbevist om at Gud ville gjøre ting bedre. Profeten Jesaja forsikrer oss om at «den som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.» (40.31).
 
Og Gud hvis løfter alltid er sikre og til å stole på, belønnet meg seinere med en ny og veldig viktig ansettelse. I 2008 ble jeg utnevnt som koordinator for Codevpro programmet. Dette var et partnerskaps initiativ mellom Årskonferansene i Liberia og Norge og seinere Misjonsalliansen, også i Norge. Den norske regjering var også en stor interessent. Ettersom Codevpro satsingen vokste og utviklet seg til en levedyktig enhet, erklærte den liberianske Årskonferansen at den var et så viktig organ for konferansen at Department of Community Services (DCS) (Avdeling for landsby tjenester), ble dannet. Gjennom Guds fortsatte godhet mot meg, ble jeg forfremmet til avdelingsdirektør for DCS.
 
Brødre og søstre, jeg er glad for å fortelle denne forsamlingen om at siden vårt arbeid i metodistkirken som partnere begynte, har vi betydd en forskjell i livene til tusener av menn, kvinner og unge mennesker over hele mitt fedreland, Liberia. Skoler, helseinstitusjoner inkludert klinikker, et referansesenter, vann og sanitær, lærer- og sykepleierboliger, bruer og annet har blitt bygd og gjort tilgjengelig, spesielt for dem i fjerne lokalsamfunn der disse rettighetene aldri har eksistert og de grunnleggende behovene aldri blitt møtt.
 
Vi gir Gud æren for alt hva Han allerede har gjort og vil fortsette å gjøre gjennom vårt partnerskap for å tjenestegjøre overfor de undertrykte i deres vanskelige situasjon i Liberia og andre steder i verden.
Jeg benytter også denne anledningen til å rose dere, våre menneske-fokuserte partnere, for den fantastiske rollen dere har spilt og fortsetter å spille med å gi håp for vanlige mennesker i Liberia.  Jeg er likeledes takknemlig til dere for betydningen som dette partnerskapet har hatt for meg personlig når det gjelder den velsignede anledningen som jeg fikk til å tjene min kirke og mitt folk til Guds ære.
Jeg har ikke bare kommet for å reflektere over hva vårt partnerskap har utrettet gjennom disse årene. Heller ikke er jeg her bare for å takke for den betydelige delen dere har bidratt med for å forvandle livene til tusener av liberianere og påvirkningen i mitt eget liv gjennom dette.
 
Jeg har lært en hel del, spesielt i å utvikle og holde fram verdiene ærlighet, integritet, troverdighet og åpenhet når det gjelder å administrere de enorme summene med penger gitt av partnerne under mitt lederskap av Codevpro og lignende programmer.
 
Like viktig er det faktum at deres invitasjon for meg til å være til stede her gir meg anledningen til høytidelig å love min utrettelige overgivelse til partnerskapet på mitt nye nivå som senator.  Dette er et nytt eksempel på belønningen av trofast tjeneste til Gud, til Metodistkirken, til Misjonsalliansen, til den norske Regjering, til folket i Liberia og andre interessenter. Jeg erklærer at mitt kontor skal være åpent uansett når dere velger å kontakte meg. Jeg vil også ha åpne kommunikasjonslinjer mellom mitt kontor og dere.
 
Hjertelig takk for deres invitasjon og for det hjertevarme og person-fokuserte forholdet som vi har gledet oss over sammen  i Jesus Kristus. Jeg lover ved Guds nærværende nåde og gjennom deres forbønn, å holde fast ved de edle verdiene som gjorde vårt partnerskap til en suksesshistorie i Liberia. Takk skal dere ha. 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone