Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Kompetanseseminar.

Aske, Øyvind
04.09.2015
Metodistkirkens Misjonsselskap (MM) følger med i tiden. Det skal ikke være noe tvil om det! Vi har årlige kompetanseseminar.
Kompetanseseminar.
 
Undertegnedes første erfaring med hele MM staben i 2012 var nettopp på et kompetanseseminar. Da var vi på Diakonhjemmet og det var en skare for meg ukjente afrikanere som deltok. De eneste jeg kjente var Jonathan og Emma fra Liberia.
Kompetanseseminar. 
Senator Jonathan Kaipay, her i tradisjonelle klær

Kompetanseseminar.
Direktør for Codevpro Emma Okai

Kompetanseseminar.
Prosjekt koordinator for Codevpro Sam Grimes

Kompetanseseminar.
Connectional Director i UMC Liberia George D. Wilson Jr
 
Store norske leksikon definerer kompetanse på denne måten: Kompetanse, evne eller kvalifikasjoner, f.eks. til å uttale seg, inneha en stilling eller treffe en beslutning.
 
Nå skal MM ha kompetanseseminar igjen. Det er som sagt en årlig foreteelse i misjonen. Ikke bare fordi vi følger med i tiden, vi trenger hele tiden å øke vår kunnskap og spisse våre ferdigheter. Kompetanse er et stikkord i vårt kunnskapssamfunn. Vi må henge med i utviklingen!

Kompetanseseminar.
Direktør for CELAD Smart Senesie

Kompetanseseminar.
Program koordinator for CELADLouisa Kamanda
 
Kompetanseseminar. 
Styreleder i CELAD Victor Massaquoi

Hovedavtalen med samarbeidslandene våre heter Partnership in Development. I den avtalen er kompetanseseminaret obligatorisk. Vi trenger ikke bare å bli bedre på misjonskontoret, de trenger å bli bedre ute også. Sist, men ikke minst: vi trenger å bli bedre sammen! Sammen for et bedre liv.
 
Derfor samles vi på Granavolden 14.-18. september; vi på kontoret, noen fra styret og 10 delegater fra Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe. De som deltar fra Liberia er Jonathan Kaipay som de fleste kjenner. Han er nå nyvalgt senator i det liberianske senatet. Så er det Emma Okai, ny direktør for Codevpro, programkoordinator Sam Grimes og Connectional Director George D. Wilson Jr. Fra Sierra Leone kommer lederen for Celad styret Victor Massaquoi, direktør for Celad Smart Senesie og programkoordinator Louisa Kamanda. Fra Zimbabwe kommer styreleder for Chabadza Alan Gurupira, direktør for Chabadza Gelly Miti og tilsynsmann Musafare Mususa.
Kompetanseseminar.
Chabadza styreleder Alan Gurupira
 
Kompetanseseminar. 
Chabadza konstituert direktør Gelly Miti

Kompetanseseminar.
Tilsynsmann i Zimbabwe Musafare Mususa
 
Hva skal vi gjøre? Misjon dreier seg først og fremst om relasjoner. Det er avgjørende viktig at vi kjenner hverandre og bygger fellesskapet med hverandre. Når dette fellesskapet blir sterkt og godt vil alt arbeidet flyte lettere, uten for mange misforståelser. For det andre dreier misjon seg om det arbeidet som vi er sammen om. Innholdet i partnerskapet er programmene innenfor Partnership in Development.  Programmene må hele tiden kvalitetssikres og vår kompetanse på å drive misjonsarbeid og landsbyutvikling må også forbedres. Alltid er det noe å lære!
 
I år er det antikorrupsjon som blir hovedsaken. Vi får en kursholder utenfra som skal lede oss igjennom dette kurset. Vår kirke holder for tiden på med å utmeisle vår nye strategi. Det gjør vi i MM også, men vi ønsker å legge strategien for arbeidet sammen med våre partnere. Det er det andre vi skal foreta oss. For det tredje skal vi ta for oss læreboka i PID eller Training manual som vi kaller den, den har vært under utvikling i noen år og nå ønsker vi å sluttføre dette arbeidet. Denne læreboka vil bli et viktig utgangspunkt når universitetssamarbeidet mellom Norge og Liberia kommer i gang. Sist, men ikke minst må vi snakke om de forskjellige erfaringene i det omfattende samarbeidet vårt.
 
Når alt dette er gjort er vi ved veis ende ved årets kompetanseseminar, kanskje enda litt klokere i hodet, kanskje enda litt varmere om hjertet?
 
På søndag 20. september vil noen av våre menigheter få besøk av våre 10 venner. Ta vel imot dem!
    

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone