Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Folk i nød skal ha hjelp!

Forster, Anne Ng
29.08.2015
Metodistkirken i Norge gir Kirkens Nødhjelp sin fulle støtte og oppfordrer enkeltmetodister til å gi direkte, og menighetene til å ta opp offer til arbeidet for flyktningene i Sør-Europa. I årskonferansen ble det vedtatt en sterk uttalelse der Norge blir oppfordret til å gjøre så mye som mulig for flyktningene. Kirkens ledelse anbefaler arbeidet til Kirkens Nødhjelp som en god måte å bidra konkret til dette formålet.
Folk i nød skal ha hjelp!

Her er nødropet fra Kirkens Nødhjelp:

 Offerappell

Kirkens Nødhjelp har startet en respons på flyktningkrisen i Europa og landene rundt og går inn i samarbeid med sine europeiske søsterorganisasjoner for å styrke dem i det krevende arbeidet de står i.  
Behovene er enorme og akutte. Tusener av mennesker er på desperat flukt fra krig og nød. Flyktningene har akutt behov for blant annet mat, vann, tepper og telt. Kirkens Nødhjelps europeiske partnere melder om stadig større behov, og organisasjonen har i første omgang bevilget 2 millioner kroner som skal styrke innsatsen der behovene er størst. De forbereder også sending av mannskap fra beredskapsgruppen til de hardt prøvede områdene.

Nødhjelpsarbeid i Europa er ikke noe nytt for Kirkens Nødhjelp. Organisasjonen ble grunnlagt i forbindelse med hjelp til et Tyskland som lå i ruiner etter den andre verdenskrig.
Kirkens Nødhjelp formaner de nordiske og europeiske landene til å gå sammen om å gjøre hva de kan for tusener i nød. For mennesker i nød skal ha hjelp.

De oppfordrer menighetene i Norge til å be for de fortvilte menneskene på flukt, og for de som står midt i arbeidet med å trygge og hjelpe dem i nøden. Kirkens Nødhjelp er takknemlige for en ekstra ofring til nødhjelpsoperasjonene i Europa og landene rundt.

Offeret går til Kirkens Nødhjelps arbeid blant flyktninger som er på flukt i Europa og landene rundt. Takk for at du bidrar.

 

Forbønn for mennesker på flukt i Europa og landene rundt

Gud, vi roper til deg i vår nød!

Vi ber for de mange som er på flukt i Europa og landene rundt - på flukt fra krig og krise.

Vær nær hos våre søstre og brødre som er rammet av krigshandlinger, som bor i flyktningeleirer og leter etter håp for fremtiden.

Beskytt de sårbare, gi utholdenhet og styrke til de som har mistet sine nærmeste eller sitt hjem.

Gi håp hvor fortvilelsen er sterkest, mot til å gå videre og tørre å holde fast i troen på en fremtid, styrke til ikke å gi opp.

Vi ber for Kirkens Nødhjelp og deres søsterorganisasjoner som står midt i katastrofearbeidet. Vær nær alle dem som bidrar til at mennesker blir sett og får mat og vann og beskyttelse, og som jobber under vanskelige forhold.
 
Hjelp oss å dele våre ressurser, til å forplikte oss til kjærlighet og medfølelse, og til å gjenkjenne Guds ansikt hos hvert eneste menneske som lider.

Amen

 

Delt fra metodistkirken.no


© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone