Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Smart Senesie

Forster, Anne Ng
15.06.2015
Vår programdirektør Smart Senesie, er også leder for Misjon- og utviklingsrådet i The United Methodist Church i Sierra Leone. CELAD, Community Empowerment for Livelihood and Development er Partnership in Development-programmet vårt i Sierra Leone. De viktigste målgruppene vil være de mest sårbare unge, kvinner og barn, som lever i jordbrukssamfunn på landsbygda. Denne gruppen av mennesker er de fattigste av de fattige, som ikke klarer å dekke sine umiddelbare behov (mat, husly og klær), og som ikke kan investere for fremtiden. Dette er mennesker som allerede har måttet leve på andres hjelp og velvillighet, de har skitne og fillete klær og er helt isolert. De kan ikke dekke medisinske utgifter når de blir syke.
Hovedfokus for programmet vil være:
Undervisning og ledelse. Helse - som inkluderer vann og sanitær.
Inntektsbringende prosjekt.
Jordbruk.
Infrastruktur.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone