Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Gelly Miti

Forster, Anne Ng
15.06.2015
Gelly Miti er satt inn som fungerende programdirektør for Chabadza, etter at Lloyd Nyarota har fått nye utfordringer innen United Methodist Church i Zimbabwe. Gelly er godt kjent med programmet og arbeidsoppgavene etter å ha vært assisterende programdirektør siden oppstarten av Chabadza i 2012. "Vårt samarbeid med Norge drives etter en modell som gjør at lokalmiljøene kjenner eierskap til prosjektene. Det er en flott måte å drive utviklingsarbeid på." sier Gelly. Ordet Chabadza er et shonaord som utrykker en forpliktelse til å hjelpe. I Zimbabwe innebærer skikken med Chabadza at forbipasserende må stoppe og hjelpe den som ber om det. I ordet ligger altså både et tilbud - og en forespørsel om hjelp. 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap
Postboks 2744 St.Hanshaugen
0131 Oslo

Besøksadresse: Akersbakken 37, 0172 Oslo 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone