Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Emma B. Okai

Forster, Anne Ng
15.06.2015
Emma har tatt over som leder for Department of Community Services i Metodistkirken i Liberia, etter at Jonathan Kaipay ble valgt som senator i Grand Bassa. Emma føler seg ikke nervøs for å ta over som leder for DCS-kontoret. Hun er glad for at biskopen utnevnte henne. Hun har så mye erfaring at hun vet at hun kan takle jobben som nå er bedre rotfestet enn i begynnelsen. Emma kjenner både prosjektene, landsbyene og folket. Det er viktig for henne å understreke at selv om hun ikke har samme lederstilen som Jonathan, så har hun sin egen styrke. Hennes styrke er at hun kan identifisere seg med folk i lokalsamfunnet og deres daglige utfordringer. Hun  har et godt lag med arbeiderne, og hun kan mobilisere dem til å gjøre jobben som må gjøres.

Emma har vært metodist hele livet. Hennes barndoms kirke var St John UMC i Harrisburg. Nå er hun medlem i Refuge UMC i Monrovia og sitter i menighetsrådet her. Hun har sete i nominasjonskomiteen og i disiplinærkomiteen for kvinner. Hun er med i Metodistkirkens Kvinneforbund og går på gudstjenester hver søndag.
Det blir ikke mye tid til andre ting utenfor arbeid og kirkeengasjement! Det som opptar resten av tiden hennes er familien. Akkurat nå prøver hun å få seg egen bil, noe hun ser på som en stor fordel. Men Emma har en personlig drøm: Det er å ta en mastergrad, enten i utdanningssektoren eller innen utviklingsstudier. Hun føler at hun vil stå faglig sterkere med mer utdannelse.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap
Postboks 2744 St.Hanshaugen
0131 Oslo

Besøksadresse: Akersbakken 37, 0172 Oslo 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone