Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Et imponerende partnerskap

Forster, Anne Ng
19.05.2015
Karl Anders Ellingsen har fulgt biskop John K. Yambasu og biskop John G. Innis på den første dagen av deres besøk i Norge. Vi gjengir den flotte artikkelen fra Metodistkirken.no i sin helhet.
Et imponerende partnerskap
Fire biskoper samlet for å snakke om samarbeidet mellom Norge og Vest-Afrika. Fra venstre: biskop Christian Alsted, biskop John K. Yambasu fra Sierra Leone, biskop John G. Innis fra Liberia og pensjonert biskop Øystein Olsen.

Da ebolakrisen rammet Sierra Leone i mai 2014, var landet helt uforberedt, fortalte biskop Yambasu til en lydhør forsamling hos Digni tirsdag morgen. Biskopen tegnet et bilde av et land som ble rammet av en helt ny og ukjent sykdom. Sykdommens første symptomer var også svært like et alvorlig malaria-anfall. Det er noe mange har, og som gjorde det vanskelig å isolere de smittede.
 
Dårlig utgangspunkt
Sierra Leone er et land som har vært gjennom en lang og brutal borgerkrig. Landets helsevesen var bare så vidt kommet i gang etter borgerkrigene. I hele landet var det fem ambulanser når ebola dukket opp. Det vil si at hver ambulanse skulle betjene 1,2 millioner innbyggere. Det var også få klinikker og sykehus, med kun 150 leger i tjeneste.

Da tilfellene av ebola dukket opp, nølte myndighetene med å gå offentlig ut og erkjenne situasjonen. Landet var i en svært sårbar utvikling med økende handel med omverdenen. De var redde for at en erkjennelse av en epidemi ville føre til at utenlandske bedrifter og hjelpepersonell ville forlate landet.

Trossamfunn til hjelp

De ulike trossamfunnene i Sierra Leone er noen av de få institusjonene som er landsdekkende og som fungerer godt. En av disse kirkene er Metodistkirken. Med en innledende støtte på 25.000 US$ fra UMCOR, ble kirkeorganisasjonen mobilisert. Ledere på alle nivåer ble skolert i hva ebola er, hvordan det smitter og hvordan en kan beskytte seg selv og familien.

I Sierra Leone fungerer det interreligiøse arbeidet svært godt. Religiøse ledere samles regelmessig og diskuterer en mengde saker i samfunnet. Alle lederne fra de religiøse organisasjonene gikk samlet til landets regjering og presset på for en erkjennelse av situasjonen. De ønsket en øyeblikkelig bønn til verdens hjelpeorganisasjoner og regjeringer om omfattende hjelp. Landets egne ressurser knelte under trykket fra epidemien.

Regjeringen ga etter, men deler av den offentlige informasjonen virket mot sin hensikt. Det er ingen kur mot ebola, ble det sagt. Det førte til at svært få reiste fra hjemmene sine for å dø i overbefolkede mottakssentre. De ville heller dø i verdighet i sitt eget hjem. Det tragiske resultatet var at mange familier ble smittet en etter en og utryddet.

Her kunne de religiøse organisasjonene bidra med mye. Metodistkirken drev allerede et stort helsearbeid og skoleprogram, samt mange lokale utviklingsprogram i landsbyer. I Sierra Leone eier og driver Metodistkirken flere sykehus og skoler enn landets egne myndigheter.

Et imponerende partnerskap
Biskop Yambasu forteller om situasjonen i Vest Afrika på lunsjmøte på hovedkontoret

Stor tillit

Metodistkirken har stor tillit i Vest-Afrika fordi de har demonstrert vilje og evne til å arbeide for andre. Kirken har også en organisasjon som strekker seg langt ut på landsbygda. Majoriteten av befolkningen kan hverken lese eller skrive, det er få som har radio og svært mange bor i landsbyer uten veitilgang. Da sendte Metodistkirken ut sine lekpredikanter på sykler, prester og tilsynsmenn som viste bilder og fortalte om ebola over hele landet. Fokuset var på forebygging.

For å øke troverdigheten, har de et system i Sierra Leone der prester og imamer går på besøk til hverandres gudshus. Her fortalte de om ebola og viste i praksis at dette er noe alle troende står sammen om. Dette ga store resultater.

Fremtid i fare

Men i alle de gode historiene er det ikke til å komme unna at Sierra Leone er et land i fortsatt ytterste fare. Det er nesten 4000 døde, og såkornene som skulle sikre neste års avling er spist opp fordi ingen kunne arbeide på jorden mens sykdommen herjet. Matsikkerheten er helt fraværende for befolkningen.

Av landets 150 leger er 17 døde, andre har forlatt landet. Det er mange tusen barn som har mistet familiene sine og som har havnet på gaten. De er i største fare for å rammes av gjenger, sextrafikk og annen utnyttelse. De har ingen andre som hjelper enn kirkene, men her trenger kirkene mye hjelp fra utenlandske kilder. Med sammenbruddet i helsevesenet har også antallet som dør av malaria steget.

Sierra Leone har en massiv arbeidsløshet og mange utfordringer. Paradoksalt kan flere dø av ettervirkningene, enn av selve viruset.
Under borgerkrigen forlot de best utdannede landet. Under ebolakrisen flyktet de mest ressurssterke igjen. Landet mangler nå desperat utdannede personer på alle felt i samfunnet. Det er ingen løsning å sende flere til å bli utdannet i Europa og USA. Ni av ti som fullfører utdannelsen sin her i vesten, finner seg arbeid og blir her.

Utdanning!

Løsningen er i følge biskop Yambasu en massiv oppbygging av skolesektoren i Sierra Leone, fra lokale skoler til nye universiteter. Da trenger de også svært mange nye lærere og nye skoler for lærere. Her står Metodistkirken i en særstilling. Landet trenger store tilskudd for å bygge opp et fungerende samfunn. De trenger langsiktig hjelp, hjelp til å kunne klare seg selv.
Biskop Innis trakk frem et eksempel på hva programmet har betydd i Liberia. Vår tidligere direktør for programmet, Jonathan L. Kaipay, er valgt inn i senatet i Liberia. Han ble godt kjent i landsbyene og fremstod som en mann med integritet og stor vilje og evne til å arbeide for folket. Han ble valgt inn med et solid flertall i sin delstat. Det er et godt eksempel på at programmet vårt utdanner mennesker og at resultatene gir de som står i arbeidet tillit og anerkjennelse.

Et imponerende partnerskap
Frokostmøte hos Digni. biskop John G. Innis forteller om erfaringene som partner med Misjonsalliansen og Metodistkirken i Norge

 

Hva nå?

På spørsmål om hva vi kan gjøre for å hjelpe, svarer de to biskopene i kor:
- Fortsett det gode arbeidet vi driver nå! Partnership-programmene som menighetene i Norge og Vest-Afrika samarbeider om er akkurat det vi trenger. Det er langsiktig hjelp som bygger samfunn og mennesker, og som gir håp om en bedre fremtid. Partnership in Development gir oss tillit i landsbyene og var helt avgjørende for at Metodistkirken kunne hjelpe til så mye under ebolakrisen. Vi er på rett vei. Vi er på Guds vei!

 

Biskop Innis fra Liberia har vært i Norge flere ganger, men dette er det første besøket til biskop Yambasu fra Sierra Leone. De skal delta på en rekke møter under oppholdet, blant annet i Utenriksdepartementet og på en åpen samling i Centralkirken i Oslo torsdag kl. 19.00.

 

 

 

Siste artikler
Relaterte artikler
I julens nyhetsbrev kan dere blant annet kan lese om innvielsen av to kirker som Norge har støttet i Liberia. Er du ikke i mål med julegavene enda, anbefaler vi misjonens alternative gaver; gaver som betyr mye - for mange! Har du lyst til å gi en julegave til misjonens arbeid, er kontonummeret 3000 13 88084, eller du kan sende et valgfritt beløp på vipps til 2248. Du kan også sende Jul 200 på sms til 2248 Vi ønsker dere en fortsatt fin adventstid! Les mer
I år er søndag 3. februar den offisielle misjonsdagen, og vi gleder oss til å feire den sammen med dere! Noen har kanskje allerede feiret misjonsdagen og noen har den senere! Vi synes det er flott at den markeres- og feires! Vi har sendt ut en del materiell med post og e-post som dere kan bruke slik dere måtte ønske. Dette legges også ut her på sidene våre slik at det er tilgjengelig for alle! Les mer
Skolen i Zahnzayee er en av skolene som er med i fadderprogrammet vårt. Barn og foreldre i Zahnzayee setter stor pris på støtten og engasjementet som blir vist! Fadderprogrammet utgjør en stor forskjell for barna som får hjelp til å gå på skolen! Vil du også bli fadder? Ta kontakt med oss! Les mer
Vi stanser først på brua, det var her det først begynte tilbake i 2014. Naturen har nå slettet alle spor etter anleggsarbeidet. Vegetasjonen vokser tett opp til steinsettingen og natursteinene er sauset inn i søle og rødt støv. Joy betyr glede og det var stor glede da CELAD svarte ja til Joyah om å bygge brohoder på begge sider av brua som veimyndighetene hadde laget over elva. De hadde slurvet med brohodene og resultatet var at brua lå der isolert med dype kløfter på hver side, utilgjengelig både for folk og fe, og ikke minst for biler. I regntiden vokser elva så mye at den hadde vasket ut jordmassene på hver side av brua. Les mer
Aksjonen på Sommerfesten 2016 og i menigheten i Tistedal, samt flere enkeltgaver, bidro til strøm og belysning i barnelandsbyen Bishop Judith Craig Children’s Village. Les mer

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone