Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Metodistkirken deltar i hjelpearbeidet i Nepal gjennom UMCOR!

Aske, Øyvind
28.04.2015
Metodistkirkens General Board of Global Ministries melder at UMCOR (bistands- og utviklingsavdeling) har bevilget 90 000 USD for å skaffe rent vann til overlevende. Det er den internasjonale partneren GlobalMedic som har fått oppdraget med å forsyne både husstander og offentligheten med filtrert, rent vann.
Metodistkirken deltar i hjelpearbeidet i Nepal gjennom UMCOR!
UMCOR er også i kontakt med United Mission to Nepal (UMN) som har vært en partner innenfor lokalbaserte helse- og utdanningsprosjekter i Nepal i mer enn 60 år.
«Global Ministries har vært engasjert i misjon i Nepal i lang tid og det er en nåde i denne tiden med behov», sier lederen Thomas Kemper. «Vårt langtids  etablerte og pågående arbeid i lokal-samfunnene, spesielt gjennom UMN, ansporer oss til å gi en respons»
Oversikt over omkomne og skadde er enda ikke ferdig, leting etter overlevende pågår enda og det er talløse som har mistet sine hjem og er husløse.
En av Global Ministries misjonærer, Mark Zimmermann, sier i en e-mail at etterskjelvene fortsetter, at elektrisiteten er borte og at få butikker er åpne. «Alle vi her i Nepal er takknemlige for deres tanker og bønner de kommende dager og uker», skriver han.
Metodistkirken deltar i hjelpearbeidet i Nepal gjennom UMCOR!
HVA VI KAN GJØRE:
Vi kan være med i bønn for alle de som har blitt rammet av naturkatastrofen, be også for arbeidet som Metodistkirken gjennom UMCOR og andre hjelpeorganisasjoner gjør. Vi kan være med å gi vårt bidrag til hjelpearbeidet  gjennom Kirkens Nødhjelp.
Gi rent vann til jordskjelvofrene i Nepal! Send NØDHJELP på sms til 2468 og gi 200 kroner. Mer info: https://www.kirkensnodhjelp.no/nepal?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=20150427pagepost_nepalgrafikk

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone