Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Gode idéer på påvirkningstorget!

Forster, Anne Ng
05.06.2014
Under Årskonferansen 2014 i Drammen, ønsket vi at menighetene skulle komme med erfaringer, tanker og idéer når det gjaldt ulike måter man kan samle inn penger til menighetens misjonsprosjekt. Det er stor kreativitet rundt i menighetene!
Gode idéer på påvirkningstorget!

I løpet av nesten 20 minutter, med 3 forskjellige grupper, hadde vi en god dialog rundt Partnership in Development, og prosjektene som menighetene rundt omkring i landet er med å støtte.
Mange bidro med gode forslag til hvordan hele menigheten kan engasjeres, og delte idéer om hvordan deres menighet hadde samlet inn til prosjektet, i tillegg til tradisjonelle innsamlingsmetoder.

Gode idéer på påvirkningstorget!
Kjølberg har de solgt fyrstikkhus som symbol på skolen de støtter i Saungweme. Disse fyrstikkeskene fikk de sponset og solgte de videre for kr 50,-

Bilde: Petrikirken på Kjølberg selger Fyrstikkhus/skoler til inntekt for sitt misjonsprosjekt; byggingen av skolen i Saungweme, Zimbabwe!
 
Menigheten på Øståsen nøyer seg ikke med én misjonssøndag, men smeller til med en hel misjonsmåned i februar med ulike aktiviteter.
I Bergen Central synes de også det er lite med bare én misjonsdag, og har derfor 4 misjonssøndager i året!
I Flekkefjord har de solgt vannflasker (i glass) med rent vann for kr 250, kr. 500 eller kr. 1000.-til inntekt for sitt prosjekt i Nyan'ombe.

Gode idéer på påvirkningstorget!
 
I Porsgrunn er de av den spreke sorten, og har et "misjonsløp". De går for misjonen, og betaler for å være med på en organisert runde med ulike aktiviteter underveis.
Sandnes har akkurat startet med sitt prosjekt, men de har allerede satt i gang et "Mini-marked". Her er det flere i menigheten som lager syltetøy, strikker plagg og annet, som legges i en kurv, som selges kontinuerlig i kirken.
På Finnsnes er kirkelunsj og middag med en minstepris et populært tiltak! Her er det mange som kommer for å støtte opp om misjonsprosjektet. I tillegg visualiserer de brua de støtter ved å «bygge» murstein som viser hvor mye de har samlet inn så langt.
I Metodistkirken i Fyllingsdalen har de fokuskvelder med inngangspenger med mat og info, hvor inntektene går til misjonsprosjektet.
Menigheten i Kragerø ønsker at Den store Hagefesten skal bli en god tradisjon. Her er det fokus på å samle inn til Timoteusprosjektet i Litauen!

Gode idéer på påvirkningstorget!

Dette er bare noen av alt det som gjøres til inntekt for misjonen i menighetene våre! Det er et fantastisk stort og varmt engasjement, og vi ser at det styrker den enkelte menighet, og deres fellesskap, samtidig som det er med på å gi våre medmennesker mulighet til en bedre tilværelse!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap
Postboks 2744 St.Hanshaugen
0131 Oslo

Besøksadresse: Akersbakken 37, 0172 Oslo 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone