Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Misjonsfond for Europa

Aske, Øyvind
28.05.2014
The Fund for Mission in Europe (FMIE) ble etablert I 1990. Det var på den tiden da Metodistkirken i de tidligere kommunistiske landene, etter tiår med restriksjoner, undertrykkelser og til og med forfølgelser, stod foran nye muligheter til å spre evangeliet i ord og gjerninger.
Misjonsfond for Europa
Men menighetene i disse landene var imidlertid ikke klare til både å ta vare på og styrke det eksisterende arbeidet eller utvide dette uten utenlandsk hjelp. The Fund for Mission i Europa ble derfor først og fremst opprettet som et instrument for økonomisk solidaritet mellom vest og øst.
 Misjonsfond for Europa
Illustrasjon fra arbeidet blant romfolk 
15 år seinere skjedde det en justering av FMIE. Målet var å utvikle seg til en organisasjon som skulle være noe mer enn bare et instrument for økonomisk solidaritet.  Dagsorden for det nye FMIE omfatter både kirkeplanting, gjenoppfriske eksisterende kirker og gi støtte til nye diakonale aktiviteter. Men å samarbeide om slik misjon skulle i økende grad være felles og ikke ensidig. Som et resultat sa FMIE farvel til de gamle begrepene om «giver-» og «mottakerland». Vi har alle noe å dele – troshistorier, tid, erfaringer, åndelig liv, kulturell arv, økonomi osv. Samtidig trenger vi hjelp og oppmuntring fra andre. Derfor er det nye mottoet for FMIE: Å hjelpe hverandre – å lære av hverandre.
 Misjonsfond for Europa
Illustrasjon fra arbeidet blant romfolk
FMIE er fremdeles en viktig finansieringskilde for 30-40 prosjekter og program årlig, i Øst-, Vest-, Sør- og Nord-Europa. Fokus er på følgende prioriteringer:
·       Arbeide en for bærekraftig utvikling
·       Utdannelse og lederskapsopplæring
·       Hvordan være en kirke som er åpen for å lære
·       Diakonalt arbeid
Misjonsfond for Europa 
Illustrasjon fra arbeidet blant romfolk
Finansieringen er mulig på grunn av bidragene fra et økende antall land over hele Europa. Andre mål for FMIE er å tjene som en møteplass for aktuelle utfordringer, å legge til rette for gjensidig oppmuntring og bønnestøtte. Organisasjonen arbeider også for å få i stand møter mellom partnere og utveksling av misjonsideer og arbeidere. FMIE er en anledning for at du
skal bli oppmuntret og inspirert - og utgjøre en forskjell.

FMIE lager hvert år en brosjyre som gir innsikt i arbeidet blant metodistkirker i mange land i Europa. Ungdommer, menne og kvinner i alle aldre er engasjert på forskjellige måter i å tjene andre gjennom trofast og omsorgsfull tjeneste.Gjennom dette arbeidet blir evangeliet hørt og erfart av mange mennesker for første gang. Disse menighetene trengerbåde en håndsrekning og bønn for å kunne lykkes med sine planer. Den siste brosjyren inneholder prosjekter i 16 forskjellige land i Europa! Det er hyggelig å kunne fortelle at i år vil den norske Årskonferansen ta opp en kollekt til FMIE som skal gå til arbeidet blant romfolk i Mellom og Sør-Europa. 

 
 
    

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone