Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Gave fra Øståsen til Matombo

Aske, Øyvind
23.04.2015
Denne gangen hadde jeg med et album med bilder og forklarende tekst, skrevet på engelsk. (Se artikkel av Anne Ng Forster). Albumet inneholdt bilder av menigheten på Øståsen, av kirkebygget, pastoren, misjonsgruppa, utlodning, premier osv. Både presentasjonen av menigheten og av hvordan pengene ble samlet inn ble studert av mottakeren, som var lokalsamfunnet Matombo i Zimbabwe, over 13 200 km unna.
 
Gave fra Øståsen til Matombo
Gaven fra Øståsen ble mottatt med entusiasme og bilder og tekst ble studert.
Old man Matombo og pastor Tachinyanga i Matombo

Gave fra Øståsen til Matombo
Kona til pastoren og deres to små barn

Gave fra Øståsen til Matombo
Albumet fra Øståsen (Se egen artikkel av Anne Ng Forster) 
 
Denne gangen regnet det. Det var både vått og litt surt vær. Derfor holdt vi oss mest innendørs, inne i det ene skolebygget. Det var ikke så mye å se på ute heller forresten. Prosjektet med administrasjonsbygget har stått stille etter at byggelederen har blitt skiftet ut med ny. Alle kan se at grunnmuren ikke har blitt så bra. Å få ny byggeleder er en prosess, i Zimbabwe som i Norge, myndighetene må godkjenne. Men nå nærmer det seg øyeblikket da de kan komme i gang igjen. Alle ser fram til det.
Gave fra Øståsen til Matombo 
Plattformen til administrasjonsbygget

Gave fra Øståsen til Matombo

Grunnmuren er verken rett eller jevn, det kan alle se. Men det er ikke så farlig når det er bestemt hva som skal gjøres for å rette på forholdene.

Gave fra Øståsen til Matombo

Det ble flere gaveoverrekkelser! Direktøren vår, Lloyd får overrakt en perlehøne av Old man Matombo

Gave fra Øståsen til Matombo
Nestleder Gelly får også en perlehøne. Chabadza har en høy stjerne i Matombo.

Så går vi ut i regnet for å se, grunnmurene eller plattformene til nytt administrasjonsbygg og ekstra klasseromsbygg ligger der, en del sementblokker er laget ferdig, ellers gjenstår alt. Men når de først kommer i gang, vil byggingen gå radig. For dette har de gjort før. De har til nå bygd 2 klasseromsbygg, 3 lærerboliger og flere latrinebygg. Vi går mellom sølepyttene og inn i skolestua igjen - til gaveoverrekkelser og sein lunsj. Det er ingen barn her i dag, det er lørdag og fri. Etter maten må vi kjøre, vi skal innom flere steder før kvelden. Det blir lange og humpete timer i bilen. Vi er takknemlige for at vi også kan få være et ledd i den i det lange kjedet fra Øståsen til Matombo - eller fra Matombo til Øståsen. Det er veldig moro å få være med på å skape håp i et fattig samfunn og det er like moro å være med å skape mening for et rikt samfunn. Takk for initiativet Øståsen og får deres gode eksempel! Takk for innsatsvilje, tro og utholdenhet Matombo og for deres gode eksempel!

Gave fra Øståsen til Matombo
Ko-ordinatoren for lokalkomiteen i Matombo, Mashizha Ezekiel, hilser Øståsen UMC

Gave fra Øståsen til Matombo

Old man Matombo har gjennom flere år vært en lokal pådriver for det storslagne skoleprosjektet som nå vokser fram i Matombo


© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone