Sammen om et bedre liv for alle mennesker

En del av et stort fellesskap

Forster, Anne Ng
17.04.2015
Misjonsprosjektene som menighetene har i samarbeidslandene våre engasjerer mange, og menighetene vil gjerne ha informasjon om hvordan det går med sitt prosjekt og med menneskene som er involvert. Det samme engasjementet ser vi i de lokalsamfunnene hvor vi har prosjekter. De vet at de har en menighet i Norge som støtter dem, og vil gjerne vite mer om sin partner-menighet!

En del av et stort fellesskap
Informasjon til Galai, Liberia fra menigheten i Porsgrunn

Første gang jeg skjønte at dette var et fellesskap som rommer så mye mer enn bare økonomisk støtte fra en menighet i Norge til et prosjekt i en landsby i Afrika, var jeg langt inne i jungelen i Liberia. Vi hadde snakket en stund med høvdingen der da han sa at han ville vi skulle hilse til menighetene som støttet prosjektet deres. "I landsbyen har vi snakket mye om menneskene i denne kirken i Norge, og vi vil så gjerne ha noen bilder av dem, og av kirken, sånn at vi vet hvem vi ber for hver søndag under gudstjenesten." Dette viser at det ikke bare handler om penger; at vi er giver og de er mottakere, men om noe som er mye større. Vi får lov til å være noens bønnesvar; våre menigheter blir bedt for og takket for. Vårt kirkeliv og våre aktiviteter blir løftet fram i bønn i kirkene der vi har prosjekter. Vi erfarer også at det å ha et eget misjonsprosjekt gjør noe med menigheten her hjemme. Det å stå sammen om et arbeid, det å se utenfor eget kirkerom, det styrker samholdet over grupper og generasjoner i menighetsmangfoldet.
Og gleden har vært stor de stedene vi har hatt med informasjon og bilder fra menighetene.

En del av et stort fellesskap
En del av et stort fellesskap

Denne uken får Matombo i Zimbabwe et fotoalbum fra menigheten på Øståsen, og flere menigheter har laget lignende info til sine prosjekter. De, og vi på misjonskontoret, har et ønske om å få informasjon om menighetene her hjemme, sånn at dere ikke bare er et navn som er vanskelig å uttale, men ansikter og aktiviteter de kan forholde seg til! Dette er med på å styrke fellesskapet som vi gjennom misjonsprosjektene får vi være en del av. Dette store, men nære, fellesskapet; på tross av avstand, språk og kultur. Et fellesskap i forbønn og omsorg for hverandre, for et bedre liv for alle!


Ta gjerne kontakt, så formidler vi informasjonen fra menighetene!


Porsgrunns info til sine prosjekter

 

Relaterte artikler
I julens nyhetsbrev kan dere blant annet kan lese om innvielsen av to kirker som Norge har støttet i Liberia. Er du ikke i mål med julegavene enda, anbefaler vi misjonens alternative gaver; gaver som betyr mye - for mange! Har du lyst til å gi en julegave til misjonens arbeid, er kontonummeret 3000 13 88084, eller du kan sende et valgfritt beløp på vipps til 2248. Du kan også sende Jul 200 på sms til 2248 Vi ønsker dere en fortsatt fin adventstid! Les mer
I år er søndag 3. februar den offisielle misjonsdagen, og vi gleder oss til å feire den sammen med dere! Noen har kanskje allerede feiret misjonsdagen og noen har den senere! Vi synes det er flott at den markeres- og feires! Vi har sendt ut en del materiell med post og e-post som dere kan bruke slik dere måtte ønske. Dette legges også ut her på sidene våre slik at det er tilgjengelig for alle! Les mer
Vi er på evaluering i Liberia, Elsa Døhlie, T. Woiba Suwo fra Liberia, Anne Ng Forster og undertegnede. Vi har reist rundt i 3 dager og foretatt vurderinger og evaluering av prosjektene. Vi har sett på skoler, vannpumpe, latriner, bro, planene for nytt mødresenter, det store helsesenteret i Buchanan. I dag er det torsdag 26. januar og vi har nådd det siste prosjektet på evalueringsrunden. Les mer
Jonathan L. Kaipay var i Norge i september; ikke som direktør for Partnership in Development programmet, men som senator i Liberia, på besøk hos gode venner. Pastor Ola Westad i Centralkirken snakket med ham om veien fra kirken til senatet, og vi har fått lov til å gjengi dette intervjuet fra menighetsbladet "Centralt". Les mer

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone