Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Birzai i Litauen

Aske, Øyvind
06.04.2015
Denne uka er vi på privatbesøk hos Helen og Bill i Kaunaus. Samtidig har vi vært litt rundt. På langfredag besøkte vi Birzai menighet som Betanien Bergen har en partnerskapsavtale med. Menigheten i Molde har Bizai som sin venneskapsmenighet mens menigheten i Skien har støttet Birzai med PCer og varme klær.
Birzai i Litauen
Metodistkirken i Birzai flyttet inn i de gamle lokalene til KGB i Litauen i 2006. Det er en flott bygning som USA og Norge (Betanien Bergen) har hjulpet menigheten med å renovere. Den tidligere kirkebygningen var en ganske liten bygning som skimtes bak de parkerte bilene.

Birzai i Litauen
Takk til USA og Norge for kirkebygget! Betanien Bergen har bekostet presteboligen alene.

Birzai i Litauen
Kirken i Birzai er en moderne kirke med alle fasiliteter.

Birzai i Litauen
Det er etter-skoletid tilbud for barn og ungdom flere dager i uka.

Birzai i Litauen
Kirken er pyntet til påske!

Birzai i Litauen
Birzai i Litauen
Happy Easter!

Birzai i Litauen
Fra kirkesalen

Birzai i Litauen
Pastor Jablonskis som har vært ansatt det siste året har en god hånd med menigheten. Det er ca 100 medlemmer med gjennomsnitt på 28 hver søndag.

Birzai i Litauen
Det er langfredagsmøte. Flere leser fra evangelieberetningene.

Birzai i Litauen
Birzai i Litauen

Birzai i Litauen
Hver gang en lesning var ferdig ble et lys i korset tent

Birzai i Litauen

Birzai i Litauen
Til slutt var hele korset tent

Birzai i Litauen
Nydelig alterparti

Birzai i Litauen
Rasa Mureliene er menighetens sang- og musikk medarbeider. Det er også hun som leder etter-skoletid tilbudet.

Birzai i Litauen
Pastors kontor

Birzai i Litauen
Søndagsskolemateriell og utstyr

Birzai i Litauen
Kartet over Litauen kan minne om Afrika! Birzai ligger på hornet helt øverst til høyre, nordvest i landet, på grensen til Latvia.

Birzai i Litauen
De to PCene som menigheten i Skien har finansiert. De brukes i etterskoletid tilbudet.

Birzai i Litauen
Pastorfamiliens 1 måned gamle sønn.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone