Sammen om et bedre liv for alle mennesker

God Påske!

Aske, Øyvind
01.04.2015
Det er ikke vanskelig å forstå forferdelsen, skuffelsen, frykten og motløsheten som disiplene følte etter langfredagens grusomme hendelse. De var knust og var i sjokk. Hele deres håp, all deres framtid døde sammen med Jesus på korset. Jesus hadde hele 3 ganger fortalt dem at han kom til å dø og at han skulle stå opp igjen den 3. dagen. Likevel virket det ikke som en eneste av dem hadde fantasi nok eller tro nok til å forstå det som skjedde på 1. påskedag.
God Påske!
De hadde lagt Jesus i en klippegrav og hadde rullet på plass en kjempediger stein på mange hundre kilo foran inngangen. Det var romerske vakter på post foran graven, de var væpnet til tennene for å sikre at ingen skulle ta Jesu døde kropp bort for å sette ut rykter om at han var stått opp igjen. Slaget var tapt!
 
Disiplene var helt utslått av sorg og skuffelse over det som hadde skjedd. Nå var de først og fremst redde for at de selv også skulle bli arrestert og tatt av dage. De hadde stengt seg inne, de satt bak stengte dører.
 
Andre var på vei ut av byen mens de ristet på hodet og fortalte hverandre at dette med Jesus som skulle komme som deres befrier var for godt til å være sant. De  hadde allerede begynt å snakke om den gang da. De var på vei tilbake til sitt tidligere liv. Det var lørdag.
God Påske! 
Da skjer det. På søndag begynner det å komme rare rykter. Kvinnene som hadde vært på vei til graven for å salve Jesus var de første til å forstå at Jesus var oppstått. Det var også de som Jesus først viste seg for. Dernest Emmausvandrerne, dernest disiplene, dernest disiplene og Thomas, dernest disiplene ved Tiberiassjøen, dernest Paulus flere ganger, for Peter, for sin halvbror Jakob, dernest for mer enn 500 brødre på en gang.
 
På kort tid var all tvil feid til side. Disiplene forstod plutselig hva slags rike Jesus kom for å utbre og hva slags konge han var. På pinsedag tok de imot Den Hellige Ånd og de ble fullstendig forvandlet. En ny Ånd bodde nå i dem. De som før var feige reddharer ble nå verdens modigste og forkynte om den oppstandne Jesus hvor de stod og gikk.
God Påske! 
Peter sa i sin pinsetale i Ap GJ 2.38: «Vend om og la dere døpe i Jesus Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige Ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»
God Påske! 
Løftet gjelder også oss, vi som er langt borte. Det er ikke noe problem for Gud. For han er den samme i går og i dag og til evig tid. Når vi omvender oss og begynner å tro på Jesus vil Han også flytte inn i våre hjerter og våre liv. Slik som disiplene var redde og mismodige etter langfredag kan slike tider også komme over oss.
Så får vi lære av historien. Jesus er oppstanden. Han har vunnet over døden og Han er sammen med sine disipler i dag som den gang. Han er sammen med oss. Salme 121 sier at han er like nær oss som skyggen av vår høyre hånd. Salme 16 sier at han er nær oss og at vi ikke skal vakle. I mismotets stund skal vi be om at Gud må åpne våre åndelige øyne så vi får øye på hans fantastiske plan for oss og verden. For det er en plan.
 
Da Jesus ba i angst i Getsemanehagen, da han hang blodig på korset på Golgata, var det en plan. Gud var der. Da disiplene satt engstelige bak lukkede dører på fredag og lørdag var det en plan. Gud var der. I nederlagets stund, når slaget er tapt i våre liv er det fremdeles en plan. Gud er der. Som Jesus, som disiplene, som Emmausvandrerne må vi også oppleve langfredagens mørke.
 
Men han har lovet å aldri forlate oss eller svikte oss. Gud er der også for oss, midt i det mørke og vanskelige. Det finnes en plan. Veien går ikke utenom, den går midt gjennom det tunge. For slik vi må dele korset med ham skal vi også få del i hans oppstandelse.
Døden og syndens makt er brutt. Livet, det evige har seiret! Dette skal vi holde fast på og tro på. Levende kristendom er å være sammen med den levende og oppstandne frelseren. Han er der – for deg.
 
God Påske!
 
 
    

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone