Sammen om et bedre liv for alle mennesker

I kriser er vann kritisk!

Forster, Anne Ng
16.03.2015
I perioden 22. - 24. mars 2015 kommer igjen over 40 000 bøssebærere fra alle landets menigheter til å gå fra dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette formidable engasjementet over hele landet gjør aksjonen til Norges nest største dør-til-dør-aksjon.
Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før palmesøndag, som i 2015 er 22. - 24. mars. Vann og klima er tema for årets aksjon.

Klimaendringene gjør at det blir tørrere der det er tørt og våtere der det er vått. Tilgangen til trygt ferskvann vil bli mindre tilgjengelig; både i de områdene der det blir tørrere på grunn av endret regnfallsmønster, men også der oversvømmelser og flom forurenser vannkilder. Ved kysten og ved elver kan flom, nedbør og erosjon ødelegge folks hjem, infrastruktur og avlinger. Videre kan klimaendringene true matsikkerheten ved at mindre ferskvann betyr mindre vann til avlinger. Vannbårne sykdommer kan også bli vanligere, bl.a. kolera og andre tarmsykdommer som vil kunne spre seg lettere. Sammenhengen mellom vann og klima vil være synlige både i rurale og urbane områder.

I kriser er vann kritisk!

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært arrangert siden 1967. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Gjennom menighetene i Norge og partnere i sør jobber vi sammen for å bekjempe fattigdom og urettferdighet.

- Fasteaksjonen er menighetenes aksjon. Den viktigste støtten Kirkens Nødhjelp har i vårt daglige arbeid, er det frivillige engasjementet i menighetene, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.
Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for den dugnadsånden og givergleden som oppleves hos det norske folk. Et par timers innsats med bøsse på aksjonsdagen, gir mange av verdens mest sårbare mennesker muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom, og muligheten til å reise seg i krig og katastrofer, sier Helland.

Eksempler på hva din støtte er verdt:
  • 200 kroner kan gi ett menneske varig tilgang til rent vann.
  • 400 kroner gir flomsikring av et hus.
  • 1000 kroner kan gi hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt!
 Gi tid, penger og bruker din stemme mot urettferdighet! Takk for at du er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 22.-24.mars; - ta vel i mot bøssebærerne!

I kriser er vann kritisk!
 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone