Sammen om et bedre liv for alle mennesker

La livet vinne - misjon i en ny tid

Forster, Anne Ng
04.03.2015
"La livet vinne - misjon i en ny tid" er tittelen på et spennende seminar lørdag 21. mars i Centralkirken i Oslo. Nå er programmet klart.
La livet vinne - misjon i en ny tid
Bli med på et spennende seminar lørdag 21. mars i Centralkirken i Oslo fra kl. 10.00 til 16.00.
Det har skjedd og skjer viktige endringer med tanke på misjon og diakoni internasjonalt og nasjonalt. Det påvirker vår organisering og utførelse av det lokale arbeidet. Hvordan? Det vil bli presentert denne dagen.

Møt sentrale aktører for det internasjonale arbeidet i kirken:

Fra Norges Kristne Råd: Generalsekretær Knut Refsdal
Fra Kirkens Nødhjelp: Nettverksleder Siv Bonde
Fra Metodistkirkens misjons-selskap: Misjonssekretær Øyvind Aske
Fra Rådet for nasjonalt arbeid/ Metodistkirken i Norge: Vetle Karlsen Eide
Konferansen er for prester, diakoner, musikalske ledere, ledere for menighetsråd, menighetsråd, medarbeidere i menighetens barne– og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid. Med andre ord alle som er engasjert i menighetens arbeid.
 
PROGRAM:
10.00 Velkommen
          ved Steinar Hjerpseth, tilsynsmann Nordre Distrikt        
          «Sammen på vei mot livet: misjon i forandring»
          ved Knut Refsdal, generalsekretær Norges Kristne Råd
          «Sammen for et bedre liv ”
          ved Øyvind Aske, misjonssekretær Metodistkirkens Misjonsselskap
12.00  Lunch
 
           Hvordan kan misjonsavtalene være med å styrke menighetens arbeid?
           ved Vetle Karlsen Eide, utvalgsmedlem Metodistkirken Nasjonalt Arbeid
          «Veien er ikke trygg»
          ved Siv Bonde, nettverkskoordinator Kirkens Nødhjelp
          Fasteaksjonen og Kirkens Nødhjelp som ressurs for menighetene
          ved Vetle Karlsen Eide, utvalgsmedlem Metodistkirken Nasjonalt Arbeid
          Oppsummering
16.00 Slutt

Det legges inn pauser underveis.

Påmelding innen 15. mars til Camilla G. Røed
Email: camilla.g.roed@metodistkirken.no
eller tlf. 975 42 103

GRATIS!

Vennlig hilsen
Rådet for nasjonalt arbeid (DER)/
Metodistkirken i Norge
 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone