Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Kirken i Liberia ønsker biskopen velkommen hjem.

Aske, Øyvind
03.03.2015
Biskop John G. Innis er hjemme i Liberia igjen etter 11 måneder i USA for helsemessige årsaker og reiserestriksjoner som ble pålagt landet på grunn av ebolautbruddet. En takkegudstjeneste i Første kirke i Monrovia 25. februar ble besøkt av hundrevis av metodister som takket Gud for at biskopen hadde kommet trygt tilbake, og for vellykket ryggoperasjon i USA.
Kirken i Liberia ønsker biskopen velkommen hjem.
First Methodist Church, Ashmun Street i Monrovia
 
Pastor Matthew A. Jaiah i Stephen Trowen Nagbe UMC, henstilte de som var til stede på gudstjenesten om å være takknemlige til Gud for at Han hadde ledet dem gjennom en utfordrende vei under ebolakrisen. «Det var utfordringer, men Gud ledet oss gjennom dem alle», sa Jaiah. «Jeg vil arbeide i Guds hus for alle de ting han har gjort for meg.»
Innis takket kirkens medlemmer for at de hadde bedt for ham. «Jeg var overveldet over all kjærligheten som strømmet mot meg fra dere alle under helsesituasjonen», sa Innis. Biskopen var på reise og utførte sine biskoppelige plikter da helsa satte en stopp. Deretter kunne han ikke vende tilbake til Liberia fordi grensene var stengt på grunn av ebola.
Kirken i Liberia ønsker biskopen velkommen hjem.
Biskop John G. Innis tilbake i Liberia forretter nattverden
 
Han lovpriste lederskapet av Årskonferansen i Liberia for å ta seg av kirkens saker på en god måte mens han var borte. «Jeg takker Gud for det vidunderlige folket kalt metodister», la han til. «Ebola må forsvinne fra Liberia i Jesu navn».
 
 Av Julu Swen,  2. mars 2015
* Swen er redaktør og utgiver av West African Writers, en online publikasjon om metodisthendelser i Vest-Afrika, som støtter kirkesamfunnet i Liberia med dekning for United Methodist Communications. 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone