Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Latrinene i Yonibana

Forster, Anne Ng
12.04.2014
I 2013 startet CELAD arbeidet sitt for fullt. CELAD, forkortelse for Community Empowerment for Livelihood and Development, er Partnership in Development-programmet vårt i Sierra Leone. Flere av prosjektene som er planlagt i Sierra Leone er støttet av menigheter her hjemme, gjennom menighetens misjonsprosjekt.
Larvik og Stavanger har støttet et prosjektet i landsbyen Yonibana, hvor det har blitt bygget 4 latriner, begge med 4 toaletter i hvert bygg.

Latrinene i Yonibana

Yonibana er en liten landsby i Tonkolli distriktet, i den nordlige provinsen i Sierra Leone.

Latrinene i Yonibana

I denne landsbyen bor det 5 225 mennesker; 1720 kvinner, 1400 menn og 2105 barn, fordelt på 255 hus.

Latrinene i Yonibana

De livnærer seg i hovedsak på landbruk.
Det innbyggerne så på som det største problemet i landsbyen, var dårlig sanitærforhold.

Latrinene i Yonibana

Det var få latriner, og de som var der, var veldig dårlig vedlikeholdt. En av de gamle latrinene kollapset helt, og en ung kvinne unslapp såvidt. Manglende toaletter førte til at folk gikk på do i skogkanten, og andre steder som var lett tilgjengelige. Dette førte igjen til voldsomme og hyppige utbrudd av kolera og diaré. Det var stor dødelighet i Yonibana på grunn av dette, og høye utgifter til medisiner.

Latrinene i Yonibana
 
I Yonibana bor det både kristne og muslimer, og de lever fredelig og godt sammen.

Latrinene i Yonibana

Av de fire sanitæranleggene som ble bygget var landsbyen enig om at ett skulle være utenfor moskeen og ett utenfor metodistkirken. De to siste ble plassert på andre lett tilgjengelige steder.
Sammen med et stolt og forventningsfullt lokalsamfunn, var vi tilstede på åpningen av latrinene i mars.

Latrinene i Yonibana

Det var stor høytid, og folk var samlet i et lokalt forsamlingshus.
Det var representanter fra biskopens kontor, fra CELAD-kontoret, oss fra Norge, den lokale prosjektkomiteen, høvdingen og politikere, og mange av innbyggerne.

Latrinene i Yonibana

Alt ble behørig dokumentert av tv og aviser. Tilsynsmannen innledet med bønn, den lokale imamen ba også, og folket danset, sang og viste stor glede. De var godt fornøyde med å ha avsluttet et prosjekt som har krevd stor egeninnsats fra innbyggerne, i form av murstein og arbeidsinnsats, og spøkte selv med at det ikke ble lange tiden på hvert dobesøk, med over 5000 innbyggere i landsbyen!

Latrinene i Yonibana

Latrinene i Yonibana

Dette prosjektet har vært med på å øke kunnskapen om grunnleggende hygiene og sanitære forhold i lokalsamfunnet, og vil redusere omfanget av vannbårne og luftbårne sykdommer, som igjen har ført til død i Yonibana.

Latrinene i Yonibana

Siste artikler
Relaterte artikler
I år er søndag 3. februar den offisielle misjonsdagen, og vi gleder oss til å feire den sammen med dere! Noen har kanskje allerede feiret misjonsdagen og noen har den senere! Vi synes det er flott at den markeres- og feires! Vi har sendt ut en del materiell med post og e-post som dere kan bruke slik dere måtte ønske. Dette legges også ut her på sidene våre slik at det er tilgjengelig for alle! Les mer
Vi stanser først på brua, det var her det først begynte tilbake i 2014. Naturen har nå slettet alle spor etter anleggsarbeidet. Vegetasjonen vokser tett opp til steinsettingen og natursteinene er sauset inn i søle og rødt støv. Joy betyr glede og det var stor glede da CELAD svarte ja til Joyah om å bygge brohoder på begge sider av brua som veimyndighetene hadde laget over elva. De hadde slurvet med brohodene og resultatet var at brua lå der isolert med dype kløfter på hver side, utilgjengelig både for folk og fe, og ikke minst for biler. I regntiden vokser elva så mye at den hadde vasket ut jordmassene på hver side av brua. Les mer
Da er årets kompetanseseminar over og 10 nordmenn reiste fra Sierra Leone med både hode og hjerte forandret. Hodet har blitt tilført kunnskap og visdom, hjertet har blitt varmere og mer engasjert. Les mer
Overskriften er ikke helt korrekt. Hvis den skal være sann, må den bli slik: Dit inn hvor ingen hvit kvinne har satt sin fot. Vi kom til en fjerntliggende landsby som het Sayllu mandag 23 mai... Les mer

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone