Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Sammen forandre 2014

Forster, Anne Ng
04.04.2014
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2014, Sammen forandre, går av stabelen 6.-8. april. Da besøker konfirmanter, unge og voksne alle husstander for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden.
Borgerkrigen i Syria er vår tids største katastrofe. Kirkens Nødhjelp jobber i Syria og andre katastrofeområder for at flest mulig mennesker skal få en sjanse til å overleve. Fasteaksjonen bidrar til dette og til at folk reiser seg og får nye muligheter.

Sammen forandre 2014
 
I perioden 6. - 8. april 2014 kommer igjen over 40 000 bøssebærere fra alle landets menigheter til å gå dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid, og Metodistkirken er med og støtter fasteaksjonen. Dette formidable engasjementet over hele landet gjør aksjonen til Norges nest største dør-til-dør-aksjon.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært arrangert siden 1967. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Mange mennesker i verden kjenner nøden på kroppen. Men heldigvis er vi mange som står sammen for å skape forandring både i våre prosjekter ute og her hjemme i Norge.
- Vi i Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for den dugnadsånden og givergleden vi opplever i det norske folk. Den innsatsen unge bøssebærere bidrar med hvert år utgjør en forskjell. Et par timers innsats med bøsse på aksjonsdagen, gir mange av verdens mest sårbare mennesker muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom, og muligheten til å reise seg i krig og katastrofer, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.
Gi tid, penger og bruker din stemme mot urettferdighet! Takk for at du er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 6.-8. april; - ta vel i mot bøssebærerne!

Sammen forandre 2014

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone