Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar

Aske, Øyvind
13.03.2014
Reidun ble behørig takket og æret under den flotte pensjoneringsfesten for henne lørdag 15. februar. Rammen var Metodistkirken på Grünerløkka som like gjerne hadde påtatt seg alt det praktiske arbeidet med å tilrettelegge festen for de ca 90 gjestene som var til stede. Leder i misjonsrådet Torill Langbråthen ledet kvelden på en varm og ledig måte.
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Reidun er pensjonist etter 35 års tjeneste i India. Her er hun sammen med
Torill Langbråthen.
Fra programmet nevnes følgende:
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
·         Innledning ved misjonssekretær Øyvind Aske
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
·         Hilsen ved tidligere misjonssekretær Tove Odland
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
·         Festlig hilsen ved Linn Haugen Markussen
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Hilsen fra kvinneforbundet ved Ruth Anne Larsen
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februarVellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar 
·         Hilsen fra familien ved Knut Refsdal
·        Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
·         Hilsen fra menigheten på Grünerløkka pastor Terje Nilsen
 
Karl Otto Bergmann viste flotte bilder med tilhørende indisk musikk fra hans besøk i Mursan og India fra noen år tilbake. Susanne Kralik brakte hilsen og overrakte gave fra Betanien. Sangkoret i menigheten sang vakkert, inspirerende og levende.  Det var også sang ved Åshild Skiri Refsdal. Før bevertningen overrakte Torill misjonens gave til Reidun – en vakker vase med påskriften: «Reidun Refsdal  - takk for trofast tjeneste 1978 – 2013» Under bevertningen med snitter, brus og kaffe fikk vi anledning til å snakke med hverandre. En fantastisk marsipankake med bilde av Reidun ble et høydepunkt – så lenge den varte. Festen dreide seg om Reidun og misjon og kollekten som ble samlet inn under møtet gikk til misjonen, hele 9 510 kroner. Tilsynsmann Øyvind Helliesen hadde avslutningen og hilste samtidig også fra biskopen.
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februarVellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar 
Koret på Grünerløkka sang vakkert og inspirert
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Torill overrekker gaven
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Misjonsselskapets gave til Reidun
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar 
Det var også en fantastisk kake - så lenge den varte
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
All ære til Reidun!
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Noen bilder fra selskapet
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar 
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar

Litt til slutt om Reiduns tjeneste i India i 35 år:
Reidun som var utdannet anestesisykepleier fra Norge utdannet seg til jordmor i India. I sin tur utdannet hun 10 226 såkalte TBAs eller tradisjonelle fødselshjelpere. Arbeidsområdet hennes dekket nesten ufattelige 2 millioner mennesker! På det mest aktive hadde hun ansvaret for og administrerte opptil 135 medarbeidere. Hun var med og bygde opp et omfattende helse- og undervisningsopplegg ved å videreutvikle klinikken på Mursan og bygge opp klinikkene i Beswan og Karhari. Her ble det drevet både preventivt og kurativt helsearbeid. Det ble også drevet utearbeid rundt i landsbyene med vaksinasjoner og babyshow hvor barnas helse, ernæring og hygiene var i sentrum. Klinikktilbudet omfattet videre undersøkelse og behandling av tuberkulose, steriliseringsprogram for menn, øyeundersøkelser og hjelpeprogram for fysisk funksjonshemmede.  Reidun og klinikkene tok imot lege- og sykepleiestudenter fra Norge, Canada og India. På et seinere tidspunkt kastet Reidun seg inn i kampen for å forhindre spredning av Aids og Mursan fikk anerkjennelse av staten som «Testing Center». HIV / Aids programmet omfattet gratis HIV-testing og prevensjon på hotellene langs hovedveiene pluss behandling av de HIV positive ved klinikkene. Sist men ikke minst ble det drevet  arbeid i slummen, med helsesjekk og utdeling av tepper og såpe. Reidun har hatt særlig omsorg for enkene. På alle klinikkene var det evangelist, i Mursan var det også ansatt prest. Reidun har arbeidet med å dekke menneskelige behov gjennom sin tjeneste i India - fysiske, psykiske og åndelige behov. Hun har hatt en kyndig, fast og kjærlig hånd over det hele. For sin store og omfattende innsats har hun mottatt biskopens diplom og Betanienprisen.
Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februarVellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februarVellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal 15. februar 
Tilsynsmann Øyvind Helliesen avsluttet Reiduns pensjoneringsfest og brakte
samtidig en hilsen fra biskopen.  

Alle foto: Leif Refsdal

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone