Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Med ønske om et Godt nytt År

Aske, Øyvind
06.01.2014
Det er med glede og takknemlighet jeg ønsker alle medarbeidere i hele metodist-Norge et riktig godt nytt år. Takk for godt samarbeid og for helhjertet og varm støtte gjennom mine fem første måneder som misjonssekretær!
Det har vært spennende men også anstrengende å sette seg inn i alt det nye som denne jobben fører med seg. Takket være gode medarbeidere på misjonskontoret, i misjonsrådet og ute i menighetene har starten blitt god.

Jeg er ydmyk og glad over å oppleve misjonsiveren i alle aldersgrupper, både hos barna, ungdommen og de voksne. Et lysende eksempel er det flotte innsamlingsresultatet på over 7 500 kroner på Nyttårsleiren i Hemsedal som nettopp er avsluttet. Strålende!
 
Vi opplever at det er vind i misjonsseilene i menighetene våre, og at enkelte menigheter knapt har fått utdelt misjonsprosjekt før innsamlingsmålet er nådd. Samme menighet har vært så begeistret at de vil ha nytt prosjekt – så fort som mulig. Ja, dette er moro å være med på!
 
Mine tanker går til de eldgamle ordene fra profeten Jesaja i kapittel 43: «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Gud er på ferde og det fantastiske er at vi blir invitert til å være med på det Han gjør. Det er mye verdifullt og godt som skjer i Liberia, Sierra Leone, Zimbabwe og Litauen gjennom vårt arbeid. Ting som er med på å gi mennesker en bedre hverdag. Ting som er med på å lede mennesker inn i et levende fellesskap med Gud. Derfor vil jeg med frimodighet legge til i min nyttårshilsen: Et Godt Nytt Misjonsår!
 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone