Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Nelson Mandela er død - verden er blitt fattigere

Forster, Anne Ng
05.12.2013
Sør-Afrikas frihetskjemper og tidligere president Nelson Mandela er død, etter lang tids sykdom. Hans betydning som fredsstifter, leder, forbilde og inspirasjonskilde kan ikke overvurderes, og hans død berører mange over hele verden. Verden er blitt fattigere.

Nelson Mandela er død - verden er blitt fattigere

"I løpet av min levetid har jeg dedikert meg selv til kampen for det afrikanske folk. Jeg har kjempet mot hvit dominans, og jeg har kjempet mot svart dominans. Jeg har verdsatt idealet om et demokratisk og fritt samfunn der alle mennesker kan leve sammen i harmoni og med like muligheter. Det er et ideal som jeg håper å leve for og oppnå. Men hvis jeg må er det et ideal jeg er forberedt å dø for."

Nelson Mandela ble døpt i Metodistkirken og gikk i en av Metodistkirkens skoler, og han henviser selv til Metodistkirken som en betydningsfull, formende faktor i hans liv. Han nåværende kone, Graca Machel, tilhører United Methodist Church.

Nelson Mandela er død - verden er blitt fattigere
Nelson Mandela fotografert sammen med sin kone Grace i 2012.


VI LYSER FRED OVER HANS MINNE!


Nelson Mandela er død - verden er blitt fattigere

En forkjemper for rettferdighet og forsoning
An extrordinary man
Remembering Nelson Mandela 1918-2013

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone