Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Julehilsen fra Zimbabwe

Forster, Anne Ng
13.12.2013
Lloyd Nyarota og Gelly Miti på Chabadzakontoret ønsker alle menigheter og støttespillere en riktig god jul! De er takknemlige for fellesskapet og støtten de, og mange lokalsamfunn i Zimbabwe, har gjennom misjonsprosjektene i menighetene i Norge! Chabadza Community Development programme er Partnership in Development programmet vårt i Zimbabwe.
Julehilsen fra Zimbabwe
Vi på Chabadza-kontoret sender med dette en julehilsen til våre venner og partnere i Norge, Sierra Leone og Liberia. I julen deler vi den gaven Gud gav oss i Jesus Kristus. Det er gjennom vår tro på Jesus at vi er ett legeme, og at vi har en tilhørighet med metodister verden over.

Julehilsen fra Zimbabwe
 
Programmet for lokalsamfunnsutvikling, Chabadza, blir verdsatt av mange mennesker fra fattige lokalsamfunn over hele landet. En landsbybeboer har sagt: “Chabadza har forandret livene våre, og endret lokalsamfunnet vårt - og måten vi lever på.» Hun la til at de ønsker å takke kirken i Norge for støtten som har sørget for at de har fått rent drikkevann. Dette ble sagt av en kvinne i Chirumhanzu den 8. oktober 2013 da Biskopen offisielt åpnet 3 vannpumper og vaskehus i landsbyen. Alle disse prosjektene er Chabadza landsbyutviklings-prosjekter.

Julehilsen fra Zimbabwe
 
Høvding Saungweme i Saungweme var veldig begeistret da han så at skolebygningen fikk tak, og han bemerket at "nå er vi trygge på at framtiden er sikret, siden våre barn og barnebarn, og til og med våre oldebarn nå vil ha et skikkelig sted hvor de kan gå på skolen, noe som vil tilføre lokalsamfunnet vårt høy kvalitet når det gjelder utdannelse! Vi vil alltid være takknemlige ovenfor våre venner i Metodistkirken og deres partnere i Norge, som hjelper oss med å holde drømmene våre i live!"
Vi, staben i Chabadza; pastor Lloyd Nyarota og Gelly Miti, ønsker alle menigheter og andre støttespillere, som støtter vår tjeneste i Zimbabwe og Chabadza Community Development Programme, en god jul!
Vi gleder oss til fortsatt støtte og samarbeid, slik at vi fremdeles kan endre livene for mange i Zimbabwe. Vi ønsker å bidra til økt kvalitet når det gjelder utdanning, helse og matproduksjon gjennom vårt engasjement i den nasjonale og globale kampen mot fattigdom.

Julehilsen fra Zimbabwe
 
Som Chabadza-stab og programpartnere er vi fast bestemte på å være Guds redskap for å bidra til fred, sannhet og rettferdighet i Zimbabwe, på en bærekraftig måte, ved å styrke lokalsamfunnene til å jobbe for seg selv og sin egen utvikling. Det vil være stor endring i de landsbyene Chabadza har sine utviklingsprogram. Utdanning og helse er nøkkelen til utvikling, særlig i den tredje verden.  
 
Mens vi forbereder advent og Guds gave til verden, ber vi om at vi får fortsette vårt arbeid for å gi lokalsamfunn den gaven som ligger i det å få et bedre liv, utdanning og helse.
Vi oppfordrer alle til å bli med på Chabadza! Gud velsigne oss alle!
Gledelig jul og et godt og velsignet 2014!

Julehilsen fra Zimbabwe

Chabadza!!!!!! Chabadza!!!!! Chabadza pano. - Kom og jobb med oss!


Ønsker du å gi en gave til Chabadzas arbeid, kan du gjøre det her!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone