Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Biskopsbesøk

Aske, Øyvind
15.09.2013
Biskopen i metodistkirken i Liberia har gjestet Norge noen ganger, men det var første gang kona Irene besøkte våre breddegrader. Selv med et travelt program for biskopens del, gjennomførte de besøket strålende opplagt og med humør. Et biskop-besøk betyr et stort ansvar og mye planlegging.
 Biskop John G. Innis er øverste representant for samarbeidskirken vår i Liberia og har alle fullmakter til å inngå og utvikle avtaler på vegne av metodistkirken i Liberia. Det var derfor viktig at han fikk møte de forskjellige samarbeidsaktørene i Norge. Først ut var Digni – paraplyorganisasjonen som samordner utviklingsarbeidet til 19 misjons-organisasjoner og kirkesamfunn - som får penger fra Norad.
Biskopsbesøk
Jørn Lemvik, Biskop Innis, Arne Kjell Raustøl, Øyvind Aske,
Tove Odland, Irene Innis


Neste møte var med Diakonhjemmets Høgskole i Oslo med tanke på opprettelse av akademisk samarbeid mellom våre to land for å forske på og måle effekten av arbeidet som gjøres gjennom Codevpro. Disse samtalene vil vi komme tilbake til seinere!

Deretter var det Misjonsalliansen som måtte ha et besøk. Metodistkirken i Liberia samarbeider nært med dem om å bygge skoler i det borgerkrigsødelagte landet. Sist men ikke minst fikk vi et ærefullt og inspirerende besøk i vårt eget misjonsråd på lørdag formiddag.
Det gav et spesielt løft i styremøtet å ha representanter fra et samarbeidsland til stede! På lørdag ettermiddag ble det åpen Liberiafest i Akersbakken hvor biskopsparet fikk gi sin hilsen og treffe misjonsinteresserte metodister fra fjern og nær.
Denne gangen ble Centralkirken i Oslo begunstiget med to besøk, i misjonskomiteen i menigheten på torsdag kveld og på gudstjenesten hvor biskopen talte på søndag formiddag.
Når vi i tillegg nevner både sightseeing i Oslo og sosiale samvær forstår vi at biskopsparet ikke fikk mye ledig tid til seg selv. Vi takker for besøket og ønsker velkommen tilbake ved en annen anledning!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone